Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027

                                                                                    
 
                                              
                         Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr  374 /2017
Prezydenta Miasta Świnoujście
 z dnia  29 czerwca  2017 roku


                                                        

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
 z dnia  29 czerwca  2017 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i 1978, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) w zw. z § 3 ust. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały  Nr XXI/177/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Świnoujście, art. 17 ust. 2 pkt 3 w zw. z art.6 ust.3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz.1023) w zw. § 1 Uchwały Nr XLI/313/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027 informuję że w dniach od 07 lipca do 5 sierpnia 2017 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027, których celem jest zbieranie uwag i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027.

1. Konsultacje posiadają zasięg ogólnogminny a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są w szczególności:
a)    mieszkańcy obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
b)    mieszkańcy miasta Świnoujście inni niż zamieszkali na proponowanym obszarze rewitalizacji,
c)    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
d)    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
e)    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
f)    organy władzy publicznej,
g)    podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa,
h)    Zarząd Osiedla Karsibór,
i)    Zarząd Osiedla Warszów.

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
a)    zbieranie uwag w postaci papierowej,
b)    zbieranie uwag w postaci elektronicznej,
c)    przeprowadzenie debaty dla mieszkańców,
d)    zbieranie uwag ustnych.


3.  Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027 oraz „Formularz zgłaszania uwag” zostaną udostępnione w dniu rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej Gminy Miasto Świnoujście www.swinoujscie.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz w pokoju nr 303 (III piętro) w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta, ul. Wyspiańskiego 35 c, 72-600 Świnoujście.

4. Dodatkowo „Formularz zgłaszania uwag” zostanie udostępniony na Stanowisku ds. Obsługi Interesantów (parter) w Urzędzie Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.

5. Zgłaszanie uwag odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie właściwego formularza, a następnie dostarczenie go:
a)    do Urzędu Miasta Świnoujście na Stanowisko ds. Obsług Interesantów,
b)    za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście z dopiskiem: „Konsultacje GPR”,
c)    przesłanie  na adres: wrg@um.swinoujscie.pl podpisanego i zeskanowanego formularza -                       
temat wiadomości e-mail: „Konsultacje GPR”.

6. Debata z mieszkańcami zostanie przeprowadzona: w dniu 20 lipca 2017 r., o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej  nr 1 na parterze Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.

7. Uwagi ustne będą zbierane: w okresie trwania konsultacji od 07 lipca do 5 sierpnia 2017 roku        w godzinach pracy Urzędu Miasta Świnoujście w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta, ul. Wyspiańskiego 35 c, 72-600 Świnoujście, pokój nr 302 (III piętro).

8. Informacja podsumowująca z przebiegu konsultacji społecznych, zawierająca dane o miejscu            i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu wraz z uwagami i wnioskami, które wpłynęły w czasie trwania konsultacji wraz z odniesieniem się do nich, zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej:
a)    na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Świnoujście http://bip.um.swinoujscie.pl ,
b)    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Świnoujście,
c)    na stronie internetowej Gminy Miasto Świnoujście pod adresem www.swinoujscie.pl             w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Projekt GPR.PDF (7324kB) pdf

Zarządzenie 374_2017.doc (55kB) word
Zarządzenie 374_2017.pdf (455kB) pdf
Formularz- Konsultacje GPR.doc (378kB) word
Formularz- Konsultacje GPR.pdf (612kB) pdf
OBWIESZCZENIE_konsultacje_GPR.pdf (608kB) pdf

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij