OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 17 sierpnia 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017–2027

Na postawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017–2027.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także  w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46 ww. ustawy, jeżeli   w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57 oraz art. 58 ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Gmina Miasto Świnoujście wystąpiła pismem znak WRG.033.108.2017.RK z dnia 12.07.2017 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz pismem znak WRG.033.109.2017.RK z dnia 12.07.2017 roku do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskami o uzgodnienie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017–2027.

W piśmie znak: WOPN-OS.410.203.2017.MK z dnia 26.07.2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdził, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego projektu dokumentu.

W piśmie znak: NZNS.7040.1.55.2017  z dnia 11.08.2017 roku Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uznał, że dla projektu dokumentu  nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Powyższą informację zamieszczono na stronie internetowej Miasta Świnoujście                   www.swinoujscie.pl  (zakładka: Rewitalizacja > Materiały Informacyjne), w  Biuletynie Informacji  Publicznej  bip.um.swinoujscie.pl (zakładka: Ogłoszenia, komunikaty i obwieszczenia) oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście.

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij