OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 16 kwietnia 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane dla Gminy Miasto Świnoujście.
Na podstawie art. 37b ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i poz. 1566)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane dla Gminy Miasto Świnoujście.


Projekt uchwały zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 23 kwietnia do 14 maja 2018 r. w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, w godzinach pracy Urzędu.
Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2018 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Świnoujście na Stanowisku Obsługi Interesantów,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Świnoujście,


UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi zostaną niezwłocznie rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Świnoujście. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście.

 

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

Obwieszczenie wersja pdf TUTAJ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij