W środę. LIX sesja Rady Miasta Świnoujście

W środę 23 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście rozpocznie się LIX sesja Rady Miasta Świnoujście VII kadencji. Sesję zwołuje przewodniczący Rady Miasta Świnoujście Dariusz Śliwiński. Poniżej publikujemy porządek obrad oraz terminy posiedzenia komisji RM, które odbędą się przed sesją.

 

PORZĄDEK OBRAD LIX SESJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, 

która ma się odbyć w dniu 23 maja 2018 roku (środa) o godz. 9.00

  1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta).
  2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami.
  3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami Rady.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017:

a/ rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2017 rok,

b/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Świnoujście za 2017 rok,

c/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 04.05.2018 r. dotyczącą sprawozdania Prezydenta Miasta Świnoujście z wykonania budżetu za 2017 rok,
d/ zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Świnoujście,
e/ zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście z dnia 10 maja 2018 r.  w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świnoujście absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017,

f) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Miasta  Świnoujście  w  sprawie  udzielenia  Prezydentowi  Miasta Świnoujście absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

6.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018.

7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018-2028.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasto Świnoujście środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towaru i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym – Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście położonego w Świnoujściu przy ul. Krzywej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ulicy Wybrzeże Władysława IV.

11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście.

12. Informacja o przygotowaniu Gminy Miasto Świnoujście do sezonu letniego 2018 roku.

13. Zapoznanie z:

a)  oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miasto Świnoujście;

b)  monitoringiem „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością na lata 2016-2026”;

c)  raportem z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Świnoujście za rok 2017”;

14. Zapoznanie ze sprawozdaniem z:

a)  Polityki Mieszkaniowej Miasta Świnoujście na lata 2012 – 2017;

b)  sprawozdaniem z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012-2018;

c) sprawozdaniem z wykonania Uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2021 oraz zasad ich wynajmowania.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad

 

Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miasta Świnoujście

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki

Posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej

 

 

 

 

 

 

 

  

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij