W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Dziś jest środa 29 czerwca 2022 r. Godzina 07:50

Program polityki zdrowotnej. Ogłoszenie.

Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie art. 48 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej w 2022 roku.


 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia w wieku od 60 roku życia", przyjętego uchwałą Nr  LXIV/500/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 maja 2022 roku z zachowaniem założeń w nim określonych.
 2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), udzielające świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Świnoujścia, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Świnoujście na realizację programu wynosi w 2022 roku: 220.000,00 zł.
 4. Szacunkowa liczba mieszkańców zaplanowana do udziału w programie: 2200 osób.
 5. Na całkowity koszt programu składają się niżej wymienione pozycje:

- koszt realizacji szczepień, w tym: koszt szczepionki, badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia, wykonanie szczepienia,

- koszty związane z organizacją programu w tym: akcji promocyjnej, akcji edukacyjnej, anonimowych badań ankietowych dot. satysfakcji z programu.

 1. Przewidywany termin realizacji programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób od 60 roku życia od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
 2. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.
 3. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczeń i „Szczegółowe warunki konkursu", ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście pod adresem: www.bip.um.swinoujscie.pl
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Urzędzie Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, Stanowisko Obsługi Interesanta, w terminie do dnia 8 lipca 2022 r. do godz. 15.00. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresem oferenta oraz nazwy programu.
 5. Oferty dostarczone po terminie wskazanym wyżej nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2 pok. 207.
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 25 lipca 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych: Urzędu Miasta Świnoujście pod adresem: www.swinoujscie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście pod adresem: www.bip.um.swinoujscie.pl

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. Prezydent Miasta Świnoujście zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert bez podania przyczyny.
 3. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
 4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w pkt 14, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przetargu.

               Szczegółowe warunki konkursu ofert
WZ UM ŚWINOUJŚCIE

Data dodania 22 czerwca 2022