Komunikat. Jeszcze do 26 kwietnia czekamy na opinie w sprawie rewitalizacji.

Rewitalizacja jest procesem mającym na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest to proces prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców.

fot. R. Kneć/WRG

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego będzie prowadzona rewitalizacja. Gmina Świnoujście przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście. Dokument ten będzie odgrywać szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE.

Konsultacje zobacz TUTAJ

Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia. Prace podzielono na etapy. Pierwszy aktualnie trwający etap  dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Etap ten obejmuje analizę wybranych danych statystycznych, pozwalających na sporządzenie diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Sporządzona diagnoza jest podstawą do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Powyższy etap zakończy się podjęciem przez Radę Miasta uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Dodatkowo w ramach tego etapu zostanie powołany Komitet Rewitalizacji, który będzie organem doradczym Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących rewitalizacji.

fot. R. Kneć/WRG

Drugi etap rozpocznie się po zrealizowaniu pierwszego i  obejmuje  opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Po wyznaczeniu obszaru rewitalizacji dla tego terenu zostanie sporządzony GPR. Program określi w szczególności przedsięwzięcia rewitalizacyjne do realizacji  o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. Przy tworzeniu GPR niezwykle istotny jest udział mieszkańców.

fot. R. Kneć/WRG

W trakcie prac nad GPR dwukrotnie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, skierowane do mieszkańców, ale też organizacji pozarządowych czy przedsiębiorców – czyli wszystkich, którzy będą mogli skorzystać z efektów rewitalizacji, ale też realizować przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Pierwsze aktualnie trwające  konsultacje będą  do 26 kwietnia 2017 roku, dotyczą dwóch projektów uchwał:  uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwały w sprawie zasad składu i działania Komitetu Rewitalizacji.

Drugie konsultacje społeczne dotyczyć będą projektu GPR-u. Gorąco zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w procesie tworzenia i realizacji GPR oraz do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Zapraszamy do systematycznego odwiedzania strony internetowej www.swinoujscie.pl, na której sukcesywnie publikowane są materiały dotyczące rewitalizacji.

Dokumenty do konsultacji kliknij:

http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/583

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=34&bip_id=21926

 

 info: WRG UM

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij