W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Dziś jest środa 21 lutego 2024 r. Godzina 21:23

Baza projektówOKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG VI A

1. Sieć Informacyjno - Doradcza

 


 

OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020
 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

1.Zdalna szkoła  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego więcej ...

2. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego  więcej...

3. Projekt grantowy Cyfrowa Gmina 

4. Granty PPGR


 
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

1. Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe - zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu.

2. Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe - zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu

3. Sale wystawowe w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Nowej Odsłonie - etap I 

4. Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego

5. Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świnoujściu

6. Modernizacja przystani rybackiej w Świnoujściu - Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną

2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świnoujściu

3. Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - Etap I


1. Budowa krytej pływalni w Świnoujściu


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

1. Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu

2. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (5723Z) na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki w Świnoujściu

3. Przebudowa ulicy Gdyńskiej w Świnoujściu (od ul. Gdańskiej do ul. Szkolnej)

4. Przebudowa ulicy Mostowej i ulicy 1 Maja w Świnoujściu

5. Przebudowa (przesunięcie) przejścia dla pieszych  przy ul. 11-go Listopada (5727Z) na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Matejki a skrzyżowaniem z ul. Hetmańską  (poza skrzyżowaniem) w Świnoujściu

6. Przebudowa drogi powiatowej ul. Ludzi Morza (5707Z)  od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej w Świnoujściu

7. Przebudowa drogi  powiatowej  ul. Barlickiego  (5702Z)    w Świnoujściu  na   odcinku   od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP

8. Remont drogi powiatowej ul. Mostowej w Świnoujściu odcinek od ul. Wyspowej do ul. Pomorskiej
1. Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu 

   2. Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu wraz z zakupem wyposażenia
   3. Przebudowa ulicy Mostowej i ulicy 1 Maja w Świnoujściu  

Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

1. Zakup 5 sztuk autobusów w Świnoujściu

2.Budowa promenady leśnej wzdłuż ul. Uzdrowiskowej

3. Budowa  stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą. 

4. Remont wnętrza Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świnoujściu

5. Wykonanie projektu remontu i adaptacji wnętrz zabytkowej latarni morskiej w Świnoujściu

6. Budowa przejścia pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym

7. Budowa ulicy Nowojachtowej


Program Współpracy Interreg V A

1. Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga

2. Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko - niemieckim Euroregionu Pomerania – etap I z II

3. Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko - niemieckim Euroregionu POMERANIA – etap II z II

4. Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury turystycznej, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości wspólnej oferty turystycznej Parku Zdrojowego w Świnoujściu oraz Tierpark Greiswald e.V.

5. Projekt MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”

6.Transgraniczna sieć Centrum Usługowo- Doradczych  Euroregionu Pomerania wraz z Powiatem Märkisch Oderland   

7. Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie  Märkisch-Oderland


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 1. Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

1. Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór

2. Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej - Budowa promenady zdrowia

3. Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście

4. Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu

5. Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu

6. Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady

7. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

8. Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik

9. Modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujście - etap I

10. Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

11. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: PM nr 1, PM nr 10 oraz SOSW w Świnoujściu

12. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające

13. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja  

14. Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Świnoujściu

15. Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie nr 9 w Świnoujściu

16. Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

17. Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne

18. Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Urząd Miasta w Świnoujściu

19. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Miasto Świnoujście  Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Świnoujście – Karsibór – Program Remiza

2. Modernizacja elementów melioracji szczegółowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych – Granica w Świnoujściu – etap I

3. Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu

4. Modernizacja energetyczna budynku szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Świnoujściu

5. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących ochrony pomników przyrody na terenie Gminy Miasta Świnoujście - etap I

6. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Świnoujście w 2019 roku. Gmina Miasto Świnoujście informuje, że w 2019 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Świnoujście”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

7. Gmina Miasto Świnoujście informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Świnoujście”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

8.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Świnoujście w 2021 roku. Gmina Miasto Świnoujście informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Świnoujście”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 9.Gmina Miasto Świnoujście informuje, że w 2023 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie: p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście – 2023”, która pochodzi w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 PROGRAMY MINISTERIALNEProgram Integracji Społeczności Romskiej

     1. Program integracji społeczności romskiej (edukacja) - Świnoujście 2017
    
     2. Program integracji społeczności romskiej (mieszkalnictwo) - Świnoujście 2017

     3. Program integracji społeczności romskiej (mieszkalnictwo) – Świnoujście 2019

     4. Program integracji społeczności romskiej (mieszkalnictwo) – Świnoujście 2020


 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 1.   Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu etap II
 
 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 

 1. Przebudowa ulicy Sosnowej w Świnoujściu
 2. Przebudowa ulicy Mostowej w Świnoujściu etap I
 3. Przebudowa ulicy Ludzi Morza w Świnoujściu etap I
 4. Przebudowa ulic Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu
 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2010-2011

 1. Przebudowa ul. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu, odcinek od ul. Jana z Kolna do bramy wjazdowej Basenu Północnego

Projekty dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez utworzenie 3 aktywnych przejść dla pieszych w Świnoujściu
  
Projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości
 1. Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Miasto Świnoujście
 

Projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

 1. Przebudowa areny lekkoatletycznej stadionu miejskiego w Świnoujściu: bieżni okólnej, boiska piłkarskiego, skoczni, rzutni 
 2. Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów w Świnoujściu - Etap I 
 3. Modernizacja kompleksu sportowego poprzez: budowę budynku zaplecza, bieżni okrężnej 400-metrowej z bieżnią prostą o dł. 100m, skoczni do skoku w dal oraz siłowni plenerowej przy ul. Białoruskiej w Świnoujściu - etap II
  
Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 1. "Prace remontowe Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu" 


Projekty dofinansowane z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych

1.  „ Projekt pn. „Uwaga- cichy zabójca” zakup czujek czadu współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.” 

2. Montaż urządzeń rekreacyjnych na powietrzu tworzących tzw. ścieżkę zdrowia w dzielnicy Warszów w Świnoujściu z przeznaczeniem dla młodzieży i dorosłych zamieszkujących świnoujskie prawobrzeże” 


OKRES PROGRAMOWANIA 2007 - 2013
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI:


 1. "Szkolenia drogą do zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez JST w obszarze wysp Uznam - Wolin"  
 2. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w Gminie Miasto Świnoujście"    

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


 1. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap II" 
 2. „Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu-szkoła nowoczesna i bezpieczna" 
 3. „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” 
 4. „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” 
 5. „Rozpoznanie, zapobieganie i likwidacja zagrożeń na wyspach Wolin i Karsibór poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych przez Gminę Miasto Świnoujście”  
 6. „Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego – remont zabytkowej bramy przy Forcie Zachodnim”  
 7. "Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu" 
 8. "Przebudowa Parku przy ul. Chopina w Świnoujściu" 
 9. "Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu oraz  zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac  zabaw"    
 10. "Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu" 
 11. "Budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu"  
 12. "Aktywizacja społeczna – przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy przy ul. Piłsudskiego 11 w Świnoujściu” 
 13. "Prace przygotowawcze związane z usprawnieniem połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu" 
 14. "Budowa strażnicy OSP w Świnoujściu – Karsiborze wraz z wyposażeniem" 
 15. "Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego i Monte Cassino w Świnoujściu" 
 16. "Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego, położonego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu” 
 17. "Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu" 

PROGRAM OPERACYJNY "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKIECH 2007-2013


 1. Zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ulicy Malczewskiego w Świnoujściu 
 2. Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze miasta Świnoujście – etap 2 
 3. Melioracja obszarów zurbanizowanych na  terenie zlewni nr 4 dzielnicy Przytór – Łunowo w Świnoujściu 
 4. Budowa Szkolnego Ośrodka Żeglarskiego w Przytorze 
 5. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu – modernizacja boiska sportowego 
 6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Odrzańskiej w Świnoujściu 
 7. Budowa (remont) boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu 

Projekty dofinansowane z INTERREG IV A
 1. Atrakcje  przyrodnicze wysp Uznam-Karsibór  
 2. Transgraniczne połączenie Świnoujście – Kamminke na wyspie Uznam  
 3. Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf 
 4. Rozszerzenie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych Gminy Heringsdorf do oczyszczalni ścieków w Świnoujściu – odcinki budowy nr 2/2 i 2/3     
 5. Morze Bałtyckie – łączące wyspy, kraje, kultury i regiony przyrodnicze  – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej  
 6. Niemiecko – polskie imprezy kulturalne na niemieckiej i polskiej części wyspy Uznam – Uznamska Granica w dźwiękach 2009 

Projekty dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

1. Projekt „Rozwój Czterech Zakątków jako zrównoważonego miejsca pobytu opartego na naturalnym i kulturowym dziedzictwie” 

2. Together 4 Change 


Projekty dofinansowane w ramach programu "Młodzież w działaniu
 1. Projekt „Demokratyczna współpraca młodzieży Czterech Zakątków Płd. Bałtyku (Parlament Młodzieży)" 

OKRES PROGRAMOWANIA 2004 - 2006
 
Projekty dofinansowane z INTERREG III A 
 1. Budowa ścieżek rowerowych na transgranicznym obszarze wysp Uznam – Wolin – etap I – ulica Moniuszki i Konstytucji 3-go Maja 
 2. Budowa ścieżek rowerowych na transgranicznym obszarze wysp Uznam – Wolin – etap II – ulica Karsiborska w Świnoujściu – przedłużenie niemiecko – polskiej infrastruktury komunikacyjnej 
 3. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej, jako transgranicznej drogi turystycznej do przejścia granicznego Świnoujście – Garz, etap I 
 4. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I 

Projekty dofinansowane z INTERREG III B
 1. MARITOUR 
 2. Cztery Zakątki Południowego Bałtyku rozwijający się region w centrum rozszerzonej Europy 
 3. Baltic Culture and Tourism Route Fortress 

  Projekty dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
 1.  Zagospodarowanie terenu Basenu Bosmańskiego – Budowa Bazy Rybackiej w Świnoujściu 

 Projekty dofinansowane z Phare CBC
 1. Gospodarka ściekowa Miasta Świnoujścia II faza - kanalizacja sanitarna Ognica i Przytór – Łunowo   
 2. Modernizacja drogi krajowej nr 3 (ul. Wolińska) w kierunku przejścia granicznego na Garz 
 3. Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej wybrzeża polsko – niemieckiego na obszarze wyspy Uznam – kanalizacja na obszarze ul. Jachtowa, Uzdrowiskowa 
 4. Natura – Człowiek - Kultura – promocja wartości przyrodniczych i kulturalnych polsko-niemieckiej wyspy Uznam 
 5. Rozwój i promocja turystyki aktywnej w polsko niemieckim – regionie Uznam – Wolin (oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych), opracowanie i druk mapy ze szlakami 


Data dodania 08 stycznia 2024