Sesja Rady Miasta Świnoujście

W czwartek 28 maja 2020 roku odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miasta Świnoujście. Początek o godzinie 9.00. Obrady odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Poniżej publikujemy porządek obrad podczas sesji oraz komisji rady.

Porządek sesji

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 – 2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uprawniającego do ubiegania sięo zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia części ulicy Bydgoskiej do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego od strony lądu na terenie miasta Świnoujście.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa ochronnego od strony lądu na terenie miasta Świnoujście.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Świnoujście do pracy w komisji do spraw stypendiów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Świnoujście.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Świnoujście rodzinie repatriantów z Kazachstanu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów przez Gminę Miasto Świnoujście.
 19. Zapoznanie:
  -z coroczną informacją SP ZOZ ZP-O w Świnoujściu o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz z raportem o sytuacji finansowo-ekonomicznej;
  - ze sprawozdaniem z prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej za rok 2019;
  - z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadania;
  - z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w 2019 roku oraz zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej;
  - z raportem z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019;
  - z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Mieście Świnoujście;
  - ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością - 2016-2026;
  - ze sprawozdaniem z oceny stanu sanitarnego powiatu Miasta Świnoujście za rok 2019;
  - ze sprawozdaniem za 2019 r. z wykonania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012 -2019 oraz uchwały XXXVII/289/2017 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2021 oraz zasad ich wynajmowania;
  - z informacją o przygotowaniu Gminy Miasto Świnoujście do sezonu letniego 2020 roku.
 20. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

        Elżbieta Jabłońska                     

 

Komisje Rady Miasta przed sesją 28 maja 2020 r.

 poniedziałek -  25.05.2020 r.  KGiB

 środa -  27.05.2020 r.  KGM; KUiRT ; KZiSS

 

Komisja Gospodarki i Budżetu – 25.05.2020 r. godz. 1300 (poniedziałek) sala teatralna MDK

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 – 2033.
 4. Wpracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków                     o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uprawniającego do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego od strony lądu na terenie miasta Świnoujście.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa ochronnego od strony lądu na terenie miasta Świnoujście.
 8. Informacja o stanie przygotowań miasta Świnoujście do sezonu letniego 2020 r.  oraz informacja dotycząca stanu realizacji przedsięwzięcia „Bon Seniora” (z planu pracy komisji).
 9. Sprawozdanie Prezesa konsorcjum firm PORR S.A. z prac przy budowie połączenia komunikacyjnego – tunelu, pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (z planu pracy komisji).
 10. Informacja ZWiK Sp. z o.o. na temat ujęcia wody pitnej „Mulnik” i spraw bieżących
  (z planu pracy komisji).
 11. Zapoznanie ze sprawozdaniem za 2019 r. z wykonania: Wieloletniego Programu                          Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012 -2019 oraz uchwały   XXXVII/289/2017 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych   pomieszczeń Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2021 oraz zasad ich wynajmowania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Komisja Gospodarki Morskiej –  27.05.2020 r. godz. 1100 (środa) sala nr 1 UM

 

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego od strony lądu na terenie miasta Świnoujście.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa ochronnego od strony lądu na terenie miasta Świnoujście.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego
  na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

 

Komisja Uzdrowiskowa i Rozwoju Turystyki – 27.05.2020 r. godz. 1200 (środa) sala nr 1 UM

 

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 – 2033.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
 5. Informacja o stanie przygotowań miasta Świnoujście do sezonu letniego 2020 r. (z planu pracy komisji).

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – 27.05.2020 r. godz. 1300 (środa) sala nr 1 UM

 

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Świnoujście.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia”.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Świnoujście rodzinie repatriantów z Kazachstanu.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów przez Gminę Miasto Świnoujście.
 6. Zapoznanie:
 • z coroczną informacją SP ZOZ ZP-O w Świnoujściu o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz z raportem o sytuacji finansowo-ekonomicznej;
 • z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadania;
 • z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w 2019 roku oraz zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej;
 • z raportem z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019;
 • z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Mieście Świnoujście;
 • ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2016-2026;
 • z informacją o przygotowaniu Gminy Miasto Świnoujście do sezonu letniego 2020 roku.

 

 

 Uprzejmie informujemy, iż na posiedzeniach komisji zachowane
zostaną nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

 

 

                                         Przewodniczący Komisji Rady Miasta Świnoujście:

            Gospodarki i Budżetu - Sławomir Nowicki

   Gospodarki Morskiej - Jan Borowski

                              Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki - Wiesław Góreczny

                  Zdrowia i Spraw Społecznych – Grzegorz Koss

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij