Czy wiesz, jak segregować śmieci?

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił zagrożenia ani dla nas, ani dla środowiska, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i dodatkowo oszczędzasz.

Przepisy nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gwarantują, że opłata za zbieranie odpadów w sposób selektywny będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Po co segregujemy odpady?

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne, wodę, energię. 

Większość wyrzucanych przez nas śmieci nadaje się do ponownego wykorzystania, czyli recyklingu. Papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne po przetworzeniu mogą nam służyć jeszcze wiele razy (z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania. Nie powinny one trafiać na składowisko odpadów. Nie tylko będą się tam marnować, ale przede wszystkim mogą szkodzić środowisku.

Dlatego prawo Unii Europejskiej oraz prawodawstwo polskie nakazują osiągnięcie do 2020 r. poziomu recyklingu o wysokości co najmniej 50% w stosunku do masy wytworzonych odpadów.

 

 JAK OD 1 LIPCA 2013 ROKU BĘDZIEMY SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

Segregacja odpadów, to nic innego, jak dzielenie śmieci w naszych domach na różne ich rodzaje. W wielu gospodarstwach  domowych nie ma miejsca, aby gromadzić osobno każdy z poszczególnych rodzajów odpadów. Stworzony został więc system gromadzenia posegregowanych odpadów,  który  jest wygodny i nie zajmuje wiele miejsca w naszych mieszkaniach.

Począwszy od 1 lipca każdy mieszkaniec Świnoujścia będzie rozdzielał w domu śmieci na cztery główne grupy tj. :

 

Do pojemnika lub worka oznaczonego napisem w kolorze niebieskim „PAPIER, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE

 

wrzucamy:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty, prospekty;
 • papierowe torby i worki;
 • papier szkolny, biurowy;
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;
 • kartony i tekturę pokrytą folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku,
 • napojach, sokach);
 • zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), bez zawartości, z zakrętkami lub bez;
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
 • folię  i torebki z tworzyw sztucznych;
 • puszki po napojach, konserwach;
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

 nie wrzucamy:

 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu);
 • kalki; papieru termicznego i faksowego;
 • tapet;
 • odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch);
 • butelek po olejach spożywczych i samochodowych;
 • opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach;
 • styropianu;
 • gumy;
 • puszek po farbach;
 • opakowań po aerozolach, lekach;
 • opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych;
 • sprzętu AGD.

UWAGA ! Segregujemy tylko niezanieczyszczoną makulaturę. Przed wrzuceniem papieru do pojemnika lub worka usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Z opakowań odkręć nakrętki i wrzuć je do pojemnika lub worka, opakowania natomiast zgnieć. Opakowania po jogurtach, śmietanie itp. powinny być opróżnione z zawartości.

Czy wiesz że…
• co roku przeciętny Polak produkuje prawie 300 kg odpadów, w tym ponad 200 kg stanowią surowce, które mogą zostać przetworzone…
• aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba wyciąć 17 drzew
• rocznie statystyczny Polak zużywa ok. 90 kg papieru tj.1,5 drzewa – Polacy wyrzucają do kosza co roku  ok. 57 milionów drzew…
• plastikowa butelka po wyrzuceniu na wysypisko rozkłada się średnio 500 lat
• plastikowa torba foliowa produkowana jest w ciągu 1 sekundy, używana jest średnio 25 minut, a rozkłada się ok. 400 lat

 

Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższa cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w glebie tworzy niebezpieczną substancję. Recykling plastiku pozwala przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję nowego. Poddając tworzywa sztuczne ponownej obróbce oszczędzamy węgiel, ropę naftową oraz redukujemy zużycie energii elektrycznej.

Do pojemnika lub worka oznaczonego napisem w kolorze zielonym „SZKŁO”

 

wrzucamy:

 • butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego i kolorowego po napojach i żywności;
 • szklane opakowania po kosmetykach;, pozbawione nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek;

nie wrzucamy:

 • porcelany, fajansu i ceramiki
 • żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych;
 • reflektorów, izolatorów
 • szklanek, kieliszków, szkła krysztalowego, naczyń żaroodpornych;
 • ekranów i lamp telewizyjnych,
 • luster;
 • szyb samochodowych i okiennych;
 • szkła okularowego;
 • szklanych opakowań farmeceutycznych;
 • doniczek

 

Uwaga ! Nie wolno wrzucać do pojemników/worków na szkło pełnych opakowań szklanych, ani potłuczonych. Nakrętki należy oddzielić i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.  Pojemniki na szkło nie służą do segregacji innego szkła gospodarczego (np. talerzy), szyb samochodowych i okiennych, luster, porcelany, czy kryształów. Nie należy mieszać różnych rodzajów szkła, ponieważ każdy jego rodzaj wymaga innej temperatury wytwarzania oraz ma inny skład chemiczny.

Segregacja szkła pozwoli ograniczyć surowce, z których jest wytwarzane (piasek, soda, wapień), zaoszczędzić energię i wodę oraz zmniejszy emisję zanieczyszczeń. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

 SEGREGUJĄC PAMIĘTAJ TEŻ O TYM, ABY:

- zgniatać puszki, kartony i plastikowe butelki przed wrzuceniem do pojemnika/worka

SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ GABARYTÓW 

1/ Selektywna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:

 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne;
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wagi;
 • sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe;
 • sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku;
 • sprzęt oświetleniowy: liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe;
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia;
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo;
 • przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty.

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają liczne elementy charakteryzujące się właściwościami trującymi i toksycznymi. Zawarte w urządzeniach substancje niebezpieczne, między innymi rtęć, kadm po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla organizmów żywych, dlatego nie wolno ich umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami, ani pozostawiać w lasach.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany z terenu nieruchomości  oddzielnie i przekazywany do specjalnych zakładów przetwarzania odpadów.
Można go  będzie również oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Tego typu sprzęt można także oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, w chwili zakupu nowego produktu tego samego rodzaju. Również serwisy oferują możliwość pozostawienia sprzętu, którego naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych.

Zbiórka zużytego sprzętu to odzysk tworzyw sztucznych oraz cennych metali - cynku, ołowiu, żelaza i miedzi. Selektywna zbiórka tego typu odpadów to zapobieganie przedostawaniu się substancji szkodliwych, w tym metali ciężkich, do środowiska.

2/ ODPADY WIELKOGABYTOWE

 • WYRZUCAMY: stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy, kanapy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, szafki, duże szyby.
 • NIE WYRZUCAMY: materiałów, odpadów i części budowlanych, odpadów sanitarnych, takich jak deski drewniane, belki, panele, ramy, okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety i inne jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady z remontów, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi (komunalnymi zmieszanymi).

CO SIĘ DZIEJE Z ODPADAMI?

Będą one odbierane oddzielnie i przekazywane do specjalnych zakładów przetwarzania odpadów, gdzie poddawane są procesowi odzysku poprzez wyodrębnienie elementów drewnianych, metalowych. Następnie wysyłane do zakładów utylizacji.
Można je będzie również oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

UWAGA: meble mogą zawierać substancje niebezpieczne w postaci lakierów, impregnatów, klejów, farb, pianki poliuretanowej, oklein z tworzyw sztucznych itp. W wyniku ich spalania na terenie posesji czy w paleniskach domowych, do atmosfery emitowane są związki szkodliwe dla środowiska oraz człowieka. Związki te są toksyczne i mają działanie rakotwórcze. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci.

3/ PRZETERMINOWANE LEKI

Przeterminowane leki uznawane są za odpady szczególnie groźne dla środowiska. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie trucizn. Przeterminowane leki wymagają specjalnego deponowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub powinny być poddane termicznemu unieszkodliwieniu.

CO SIĘ DZIEJE Z ODPADAMI? 

Przeterminowane leki oddajemy do aptek zajmujących się zbiórką zużytych lekarstw. Można je będzie również oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 O nowych zasadach odbioru odpadów przeczytaj też

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij