W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Dziś jest niedziela 28 listopada 2021 r. Godzina 03:37

Trafiona inicjatywa wspierająca przedsiębiorców ze Świnoujścia. Jaką pomoc możesz otrzymać?

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza, z początkiem lutego uruchomiony został punkt doradczy dla przedsiębiorców w Urzędzie Miasta. Jego pracownicy pomagają w skutecznym ubieganiu się o pomoc finansową. Poniżej publikujemy pełną listę instytucji, do których można zwrócić się o pomoc.


 

Przeszkoleni pracownicy pomagają w skutecznym ubieganiu się o pomoc finansową, udzielaną przez różnego rodzaju instytucje, jak ZUS czy PFR. Celem punktu jest m.in pomoc w przebrnięciu przez zawiłe procedury elektronicznego wypełniania dokumentów umożliwiających uzyskanie rządowej pomocy finansowej w ramach Tarczy Antykryzysowej. W ciągu tygodnia z usług punktu korzysta nawet ponad 30 przedsiębiorców.

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców - mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. - Nie każdy ma przecież pełną wiedzę dotyczącą możliwości ubiegania się o wsparcie, a także na temat skąd ta pomoc będzie płynąć. Pieniądze dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią, przydziela zarówno Polski Fundusz Rozwoju, ulgi oferuje ZUS, a jeszcze inną formę pomocy można uzyskać od urzędów pracy. Jestem przekonany, że szczególnie ci mniejsi przedsiębiorcy, którzy nie korzystają na co dzień z doradztwa prawnego, chętnie skorzystają z bezpłatnego i profesjonalnego wsparcia udzielonego przez świnoujski samorząd.

Część osób kontaktuje się ze świnoujskim punktem wsparcia telefonicznie, niektórzy odwiedzają punkt, by wspólnie z pracownikami UM przejść niełatwą procedurę składania elektronicznych wniosków.

- Osoby, które skorzystały z naszych usług to w głównej mierze mikro przedsiębiorcy - osoby prowadzące sprzedaż na tzw. rynku niemieckim, gastronomicy. Udzielana im była informacja odnośnie możliwości otrzymania wsparcia, sposobu wypełniania formularzy, ale też  pomoc polegająca na wspólnym wypełnianiu i składaniu wniosków o dotację do Powiatowego Urzędu Pracy lub zwolnienia z opłacania kładek ZUS, czy też świadczenia postojowego – mówi Katarzyna Rówińska. - Niestety z przykrością należy stwierdzić, że branżowa pomoc (wg PKD) nie uwzględnia specyfiki miast przygranicznych w których odbiorcami usług  w przeważającej mierze są  klienci niemieccy. Z obecnie oferowanej pomocy nie mogą np. skorzystać zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne działające wzdłuż Wojska Polskiego, które praktycznie od marca 2020 roku nie prowadzą działalności. Ci przedsiębiorcy liczą bardzo na zmianę zasad przyznawania wsparcia.


Punkt znajduje się przy ul Piastowskiej 62.

Telefon : 737 198 799 lub 727 794 930

 

 

NA JAKIE WSPARCIE MOŻESZ LICZYĆ

 

Formy wsparcia udzielane przez miasto, spółki miejskie i jednostki miejskie

1.         Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

2.         Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z.o.o

3.         Gmina Miasto Świnoujście

Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zakłóceniom w gospodarce państwa członkowskiego tj. Tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 w zakresie podatków lokalnych przedsiębiorcy mogą liczyć na poniższe wsparcie:


I.      Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miasta nr XLIII/349/2021 z dnia 25.02.2021 r.:

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości przysługuje wszystkim:

-        przedsiębiorcom, 
-        organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
-        podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

Podmioty spełniające warunki niniejszej uchwały składają oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

Linki do uchwały oraz załącznika do niej:
 
Uchwała Rady Miasta Świnoujście - przedłużenie terminów płatności rat podatku.pdf

Załacznik do Uchwały Rady Miasta Świnoujście - przedłużenie terminów płatności rat podatku.pdf

Oświadczenie należy składać za pośrednictwem:

-        ePUAP,
-        listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
-        poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej wystawionej w urzędzie przy wejściu.   

 
II.      Odroczenie terminu płatności zaległości/podatku bądź jego rozłożenia na raty na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

W przypadku posiadania zaległości, bądź należności z tytułu podatku od nieruchomości bądź  podatku od środków transportowych, za pozostałe miesiące roku 2021, przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia terminu płatności zaległości/podatku bądź jego rozłożenia na raty na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Poniżej link, pod którym znajduje się wniosek do wypełnienia oraz wskazania jakie dokumenty należy dołączyć. Warunkiem skorzystania z tego wsparcia jest konieczność uzyskania pomocy do dnia 30.06.2021. 

Linki do wniosku oraz załącznika do niego:

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI PODATKOWEJ

Załącznik Do WNIOSKU O UDZIELENIE ULGI PODATKOWEJ


Dokumenty należy składać za pośrednictwem:
-        ePUAP,
-        listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
-        poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej wystawionej w urzędzie przy wejściu.   

Wydział Podatów i Opłat Lokalnych (WPO) - pracownicy i numery telefonów


III. dopłata do czynszu
-  najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii, mogą składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75 procent miesięcznego czynszu, który opłaca najemca. Nie może to być jednak kwota wyższa niż 1500 zł.

IV. Obniżenie stawki czynszu w wysokości 50% stawki z umowy dla dzierżawców prowadzących działalność na targowisku miejskim pn. Zielony Rynek „Pod Zegarem”

 • Stawka obowiązuje od 01 listopada 2020r. do odwołania.

V. Ustalenie stawki czynszu w wysokości 1 zł netto miesięcznie za umowy dzierżawy wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz Marynarki Wojennej.

•          Stawka obowiązuje od 01 listopada 2020 r do odwołania.

VI. Ustalenie stawki czynszu dzierżawnego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną na terenach Gminy Miasto Świnoujście i Skarbu Państwa.

 • 1 zł miesięcznie za dzierżawę w przypadku Przedsiębiorców, którzy z uwagi na ograniczenia epidemiczne zawiesili lub zlikwidowali działalność gastronomiczną,
 • 50 % dotychczasowej stawki czynszu, w przypadku Przedsiębiorców którzy świadczą usługi polegające na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.
 • Zmieniona stawka obowiązuje od 01 listopada 2020 r do czasu odwołania.
 • http://bip.um.swinoujscie.pl/zarzadzenie/30446/zarzadzenie-nr-703-2020

VII. Przedłużenie terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świnoujście

- Przedłużony został termin wniesienia opłaty, o której mowa w art.11¹ust  1  ustawy z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz.U.z 2019r. poz.2277, z 2020r. poz.1492 i z 2021r.  poz.41), tj. opłaty  za  korzystanie z zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych przeznaczonych  do  spożycia w miejscu  sprzedaży,  należnej w 2021  roku,  dla przedsiębiorców  prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

- Termin wniesienia drugiej i trzeciej raty opłaty przedłuża się do dnia 15 listopada 2021r.

Link do uchwały w tej sprawie:

http://bip.um.swinoujscie.pl/uchwala/31284/uchwala-nr-xliii-352-2021


4.         Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

 • obniżenie czynszu do kwoty 1,00 zł czynszu netto/miesięcznie.
 • 50 % dotychczasowej stawki czynszu, w przypadku Przedsiębiorców którzy świadczą usługi polegające na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.
 • Więcej informacji:https://www.osir.swinoujscie.pl/?s=zarz%C4%85dzenie+703

 

Formy wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, art. 15 zzb ustawy.  https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia
 2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, art. 15 zzc ustawy https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni
 3. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, art. 15 zzd ustawy.  https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka
 4. Niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych, art. 15 zzda ustawy. https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org
 5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych, art. 15 zzde  ustawy. https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje
 6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej, art. 15 zzde2  ustawy  https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly

Wnioski można składać nie później niż do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy w zeszłym roku ( 2020) nie korzystali z tych form pomocy.

5. Dotacja  dla mikro i małych przedsiębiorców

 • Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. Dotację można otrzymać dwu- lub trzykrotnie, w zależności od pkd .Listę branż objętych wsparciem oraz informację o tym, ile razy przedsiębiorca może otrzymać dotację znaleźć można w zamieszczonych  „Zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia". -Dotacja udzielana jest na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.
 • Jest to dotacja branżowa - uzależniona od posiadania przeważającego PKD, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r. Lista PKD dostępna jest w Rozporządzeniu  na stronie www.swinoujscie.praca.gov.pl.
 • Podstawa prawna  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
 • https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty.

Inne formy wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy ( nie związane z Tarczą )

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Działania finansowane ze środków KFS m.in. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Więcej informacji: http://caz.swinoujscie.pl/aktualnosci/nabor-na-srodki-z-limitu-kfs-w-2021-r/

 

Formy wsparcia świadczone przez Wojewódzki Urząd Pracy

 1.  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z określonych branż w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych( FGGŚP) (art.15gga)  https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-branze
 2. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g) https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15g-swiadczenia
 3. Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art.15g) https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15g-rozliczenie
 4. Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej (art. 15ga).  https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15ga-zabytki
 5. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym  wymiarem czasu pracy (art. 15gg) https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gg-swiadczenia
 6. Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art.15gg)   https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gg-swiadczenia-rozliczenie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.)

Formy wsparcia udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W ramach tarczy antykryzysowej 7.0.

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż mogą skorzystać z ponownego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 1. 1.      Ponowne świadczenie postojowe
  Ponowne świadczenie postojowe (w zależności od kodu PKD przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r.) przysługuje jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie.
 1. 2.      Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień, styczeń i luty. Dla płatników z określonych branż

  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-    merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-styczen-2021-r_-albo-za-grudzien-2020-r_-i-styczen-2021-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2747498

 

Formy wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0

Podobnie jak w pierwszej Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0, wsparcie udzielane za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 17 banków komercyjnych i większości spółdzielczych.

Wnioski o subwencję finansową  przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

 1. 1.      Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm
 2. 2.      Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm

Więcej informacji https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Data dodania 17 lutego 2021