Zarządca dróg informuje

21 września 2021

Kierowcy uważajcie na ulicy Sikorskiego

Od czwartku 23 września do poniedziałku 4 października 2021 wyłączona z ruchu pojazdów będzie część ulicy Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hołdu Pruskiego do skrzyżowania z ulicą Monte Cassino. W celu objazdu zamkniętego odcinka na ulicy Monte Cassino od skrzyżowania z ulicą Hołdu Pruskiego do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego wprowadza się ruch dwukierunkowy. Dojazd mieszkańców do okolicznych posesji będzie zapewniony.

Ograniczenia spowodowane są budową przez PEC osiedlowej stacji ciepłowniczej.

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

4 sierpnia 2021

Kierowcy uważajcie na ulicy Wyspiańskiego

W czwartek 5 sierpnia 2021r., w godzinach od 4.00 do 11.00, wyłączony z ruchu będzie odcinek ulicy Wyspiańskiego, od skrzyżowania z ulicą Matejki do skrzyżowania z ulicami Niedziałkowskiego i Herberta. Dojazd mieszkańców okolicznych posesji będzie zapewniony. Czasowe wyłączenie z ruchu spowodowane jest robotami ENEA Operator Sp.  z o.o. związanymi z wymianą stacji transformatorowej przy ulicy Wyspiańskiego.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

3 sierpnia 2021

Zmiany w ruchu. Uwaga na ulicy Karsiborskiej.

Prosimy kierowców o zwiększoną uwagę i ostrożną jazdę na drodze krajowej nr 93, tj. na ulicy Karsiborskiej. Oprócz dotychczasowych robót związanych z budową tunelu oraz budową tzw. wschodniej obwodnicy, we wtorek 3.08.2021 r. nastąpi połówkowe zajęcie jezdni przez Wykonawcę tunelu w związku z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej. Zajęcie potrwa nie dłużej niż 7 dni.

Czasowa organizacja ruchu związana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej obejmuje kilka etapów, w których zaplanowano zajęcie części jezdni czy części drogi dla rowerów. W poszczególnych etapach, dotyczących zajęcia części jezdni odpowiednio od prawej lub od lewej strony, ruch w obu kierunkach odbywał się będzie pozostałą, niezajętą w danym etapie częścią jezdni. Przy czym pojazdy nadjeżdżające z pasa ruchu, na którym występować będzie zajęcie, zobowiązane będą do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka.

2 sierpnia 2021

Ruszają prace na ulicy Grunwaldzkiej. Uwaga, będą utrudnienia w ruchu.

W związku z przebudową ulicy Grunwaldzkiej z uwagi na lokalizację i głębokość niezbędnych wykopów, przewidywane jest tymczasowe całkowite zamknięcie dla ruchu fragmentu ulicy Grunwaldzkiej - od granicy państwa na odcinku ok. 350 m w stronę ulicy Krzywej.

Okresowo nie będzie możliwy również przejazd rowerzystów przez ten odcinek, wobec czego ruch rowerowy od strony niemieckiej kierować się powinien np. w stronę wału do wjazdu na ulicę Krzywą i ulicą Krzywą do otwartej części ulicy Grunwaldzkiej.

Ruch pozostałych pojazdów odbywać się będzie przez Ahlbeck. Wstępnie przewidywane jest, że zamknięcie nastąpi nie wcześniej niż 9 sierpnia 2021 r. Dokładna data zamknięcia zostanie jeszcze podana do publicznej informacji. Zakładany okres zamknięcia pierwszej części czasowej organizacji ruchu związanej z przebudową ulicy Grunwaldzkiej to ok. 12 tygodni.

 

26 lipca 2021

Zmiany na ulicy Chrobrego

W związku z budową przyłącza wodociągowego w dniach 28-31. lipca 2021 r. ulica Bolesława Chrobrego na odcinku od ronda Róży Wiatrów do ulicy Henryka Sienkiewicza będzie całkowicie zamknięta dla pojazdów z wyjątkiem rowerów. Objazd będzie odbywał się ulicami Władysława Sikorskiego – Bolesława Krzywoustego – Henryka Sienkiewicza.

 

22 lipca 2021

Kierowcy uważajcie na ulicy Duńskiej

Prosimy kierowców o zwiększoną uwagę i ostrożną jazdę na drodze krajowej nr 3, a konkretnie na odcinku ulicy Duńskiej między ulicą Fińską a ulicą Skandynawską. Wykonawca budowy tunelu zaplanował, że w ostatnim tygodniu lipca br. wprowadzi połówkowe zajęcie jezdni w związku z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej.

Czasowa organizacja ruchu obejmuje dwa etapy, w których zaplanowano zajęcie części jezdni odpowiednio od prawej lub od lewej strony. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się pozostałą, niezajętą częścią jezdni. Pojazdy nadjeżdżające z zajętego pasa ruchu zobowiązane będą do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka. Tymczasowa organizacja ruchu potrwa nie dłużej niż 7 dni.

 

10 lipca 2021

Zmiany na skrzyżowaniu Steyera i Daszyńskiego

Dziś (poniedziałek 19 lipca 2021) w godzinach popołudniowych na skrzyżowaniu ulic Steyera i Daszyńskiego zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu. Pierwszeństwo mają teraz pojazdy jadące ulicą Daszyńskiego w ciągu tzw. wschodniej obwodnicy. Natomiast do ustąpienia pierwszeństwa zobowiązani są kierowcy wjeżdżający na ulicę Daszyńskiego z ulicy Steyera (tzn. nadjeżdżające ulicą Steyera od strony ulicy Grunwaldzkiej lub Lechickiej).

Prosimy o uważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania i przepisów ruchu drogowego.

 

24 czerwca 2021

Zmiany w organizacji ruchu w Karsiborze

W związku z kolejnym etapem prac w ramach przebudowy ul. 1 Maja na wyspie Karsibór od poniedziałku, 28 czerwca 2021 r. wprowadzone zostają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego i objazdowej trasie linii autobusowej nr 5.

Zamknięty dla ruchu (z wyjątkiem dojazdu do posesji) będzie odcinek ulicy 1 Maja pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Osadników Wojskowych a okolicą kościoła. Nie będzie możliwy bezpośredni wjazd na ulicę 1 Maja z ul. Kwiatowej, Brzozowej, ani (z wyjątkiem dojazdu do posesji) Promowej czy Głębokiej lub Miodowej.

Wyłączony z ruchu (z wyjątkiem dojazdu do posesji) będzie również odcinek ulicy Ogrodowej od posesji 6a do ulicy 1 Maja, odcinek ulicy I Armii Wojska Polskiego pomiędzy ulicami Miodową i 1 Maja, odcinek ulicy Trzcinowej od posesji 1 do ulicy 1 Maja oraz odcinek ulicy Kanałowej od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do posesji przy ul. 1 Maja 48-50.

Dojazd do poszczególnych posesji przy wyłączonym z ruchu odcinku ul. 1 Maja zapewniany będzie przez wjazd od strony ul. 1 Maja / Osadników Wojskowych, z ul. Miodowej, z ul. I Armii Wojska Polskiego, z ul. Trzcinowej, z ul. Kanałowej, z ul. Ogrodowej, z ul. Promowej / Głębokiej lub od strony kościoła.

 

Odcinek ulicy Warzywnej od ulicy Ogrodowej do końca zwężenia będzie tymczasowo jednokierunkowy (z wyjątkiem ruchu pojazdów komunikacji miejskiej), a jednocześnie na ulicy Warzywnej między ulicą Ogrodową a Prostą tymczasowo wyłączona będzie możliwość parkowania z prawej strony ulicy. Przypominamy również, że w strefach zamieszkania obowiązuje zakaz postoju pojazdów poza miejscami wyznaczonymi oraz ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 20 km/h (dot. m.in. ul. Warzywnej i Ogrodowej). Prosimy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

 

Objazd samochodowy do ulicy 1 Maja (w kierunku ulicy Mostowej) z ul. Wierzbowej i Łęgowej wyznaczony został ulicami Warzywną, Prostą, Brzozową, Ogrodową, Kanałową i Osadników Wojskowych.

 

Objazd samochodowy do ulicy Łęgowej z odcinka ulicy 1 Maja pomiędzy ulicą Mostową a ulicą Osadników Wojskowych wyznaczony został ul. Osadników Wojskowych, ul. Kanałową, ul. Ogrodową i ul. Warzywną.

 KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ MAPKĘ

Tymczasowa trasa linii autobusowej nr 5 na wyspie Karsibór przebiegać będzie następującymi ulicami: Mostowa – Kanałowa – Ogrodowa – Warzywna – Łęgowa – Wierzbowa – Warzywna – Ogrodowa – Kanałowa – Mostowa.

Przystanki na ulicy 1 Maja tymczasowo nie będą obsługiwane. Utrzymane będą dotychczasowe tymczasowe przystanki autobusowe na ulicach Ogrodowej, Warzywnej i Łęgowej. Na ulicy Kanałowej zostaną zapewnione tymczasowe przystanki w następujących miejscach:

1)            przy zjeździe w ulicę Barkową,

2)            przy zjeździe w łącznik ulic Kanałowa-Owocowa przebiegający przy posesjach 5a i 7,

3)            przy skrzyżowaniu z ul. Osadników Wojskowych;

4)            przy zjeździe w ulicę Miodową;

5)            przy skrzyżowaniu z ul. Trzcinową;

6)            przy zbiegu ulic Kanałowa-Ogrodowa.

 

 WIZ UM Świnoujście

 

 7 czerwca 2021

Steyera, Lutycka, Łużycka. Zmiana w organizacji ruchu.

Do 9 czerwca 2021 skrzyżowanie ulic Steyera i Łużyckiej oraz odcinek ulicy Steyera pomiędzy ulicami Łużycką i Lutycką pozostaną zamknięte. W związku z tym, w tym czasie ulice Łużycka i Lutycka nadal tymczasowo będą dwukierunkowe z zakazem zatrzymywania w godz. 6:00-18:00, obowiązującym po obu stronach ulicy. Ulica Łużycka nadal tymczasowo będzie tzw. „ślepą ulicą”.

Przypominamy, że od 14 maja 2021 r. ponownie przejezdne jest połączenie ulicami Steyera – Daszyńskiego pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Wybrzeże Władysława IV. 14 maja 2021 r. została również przywrócona stała organizacja ruchu na ulicy Rybaki – powrócił pierwotny kierunek ruchu na odcinku ulicy Rybaki pomiędzy Wybrzeżem Władysława IV a ulicą Grunwaldzką. Zatem ruch tym odcinkiem ulicy Rybaki odbywa się od strony ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Wybrzeża Władysława IV.

Prosimy o uważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania i przepisów ruchu drogowego.

 

2 czerwca 2021

Steyera, Lutycka, Łużycka. Zmiana w organizacji ruchu.

Do 9 czerwca 2021 skrzyżowanie ulic Steyera i Łużyckiej oraz odcinek ulicy Steyera pomiędzy ulicami Łużycką i Lutycką pozostaną zamknięte. W związku z tym, w tym czasie ulice Łużycka i Lutycka nadal tymczasowo będą dwukierunkowe z zakazem zatrzymywania w godz. 6:00-18:00, obowiązującym po obu stronach ulicy. Ulica Łużycka nadal tymczasowo będzie tzw. „ślepą ulicą”.

Przypominamy, że od 14 maja 2021 r. ponownie przejezdne jest połączenie ulicami Steyera – Daszyńskiego pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Wybrzeże Władysława IV. 14 maja 2021 r. została również przywrócona stała organizacja ruchu na ulicy Rybaki – powrócił pierwotny kierunek ruchu na odcinku ulicy Rybaki pomiędzy Wybrzeżem Władysława IV a ulicą Grunwaldzką. Zatem ruch tym odcinkiem ulicy Rybaki odbywa się od strony ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Wybrzeża Władysława IV.

Prosimy o uważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania i przepisów ruchu drogowego.

 

25 maja 2021

Wolińska/Wrzosowa. Uwaga na przejeździe.

W piątek 28 maja o godzinie 20.00 Euro Terminal Real Estate Sp. z o.o. wprowadzi czasową organizację ruchu na czas remontu przejazdu kolejowego przez ulicę Wolińską przy skrzyżowaniach z ulicą Wrzosową. Do godziny 23.00 w niedzielę 30 maja ruch w tym rejonie będzie odbywał się wahadłowo.

Kolejne wprowadzenie czasowej organizacji ruchu przewidziane jest na dzień 11 czerwca na godz. 20.00. Potrwa do dnia 13 czerwca 2021 r. do godz. 23.00.

Prosimy o ostrożną i uważną jazdę, zgodną z przepisami, oznakowaniem oraz sygnalizacją.

 

 

20 maja 2021

Zmiany na Barlickiego. Dworcowej i Bunkrowej

Od godziny 15.00 w poniedziałek 24 maja 2021 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w rejonie przejazdu kolejowego u zbiegu ulic Barlickiego, Dworcowej i Bunkrowej.

Zmiany będą wprowadzane w trzech etapach. W każdym etapie zamknięty będzie jeden z trzech pasów ruchu w rejonie przedmiotowego przejazdu kolejowego na ulicy Barlickiego. W związku z tym, zamiast osobnego pasa ruchu dla kierunków na wprost w ulicę Nadbrzeżną i w prawo w ulicę Bunkrową oraz osobnego pasa ruchu dla kierunku w lewo w ulicę Dworcową, tymczasowo będzie jeden wspólny pas ruchu do jazdy w prawo, na wprost i w lewo (oraz osobny jeden pas ruchu dla kierunku przeciwnego).

Wprowadzone zmiany są konieczne w związku z zadaniem pn. „Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście – Zadanie 2 w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.

Prosimy o ostrożną i uważną jazdę.

UM Świnoujście

 

11 maja 2021

 

Zmiany w ruchu w rejonie Steyera, Lutyckiej, Łużyckiej, Rybaki

W związku z postępującą budową wschodniej obwodnicy od piątku 14 maja 2021 r. zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Steyera i Łużyckiej oraz odcinek ulicy Steyera pomiędzy ulicami Łużycką i Lutycką. W związku z tym ulice Łużycka i Lutycka będą tymczasowo dwukierunkowe z zakazem zatrzymywania się po obu stronach ulic w godz. 6:00-18:00.

Ulica Łużycka będzie tymczasowo tzw. „ślepą ulicą”. Wstępnie przewiduje się, że przedmiotowe tymczasowe zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Lutyckiej i Łużyckiej będą obowiązywały od 14 maja do 2 czerwca 2021 r.

 Jednocześnie 14 maja 2021 r. zostanie przywrócona stała organizacja ruchu na ulicy Rybaki – powróci pierwotny kierunek ruchu na odcinku ulicy Rybaki pomiędzy Wybrzeżem Władysława IV a ulicą Grunwaldzką. Zatem ruch tym odcinkiem ulicy Rybaki będzie odbywał się od strony ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Wybrzeża Władysława IV.

Od 14 maja 2021 r. ponownie przejezdne będzie połączenie ulicami Steyera – Daszyńskiego pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Wybrzeże Władysława IV.

Prosimy o zachowanie ostrożności i uważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania i przepisów ruchu drogowego.

BIK UM Świnoujście

 

28 kwietnia 2021

Po majówce. Uwaga na ulicach Kasprowicza i Gierczak.

Od 4 do 7 maja 2021 nieprzejezdny będzie odcinek ulicy Kasprowicza pomiędzy ulicami Gierczak i Nowowiejskiego. Z kolei na ulicy Gierczak od Kasprowicza do Żeromskiego zmieniony zostanie kierunek jazdy.

Dojazd do posesji przy ulicy Kasprowicza będzie możliwy od ulic Emilii Gierczak i Feliksa Nowowiejskiego.

Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest pracami na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kasprowicza.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzegania oznakowania pionowego oraz poziomego.

 

 

9 kwietnia 2021

 W Karsiborze od poniedziałku zmiany w ruchu

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. 1 Maja na wyspie Karsibór od poniedziałku 12 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostają tymczasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego i objazdowej trasie linii autobusowej nr 5.

 

Zamknięty dla ruchu (z wyjątkiem dojazdu do posesji) będzie odcinek ulicy 1 Maja pomiędzy posesjami 49/50 (w rejonie nowego skrzyżowania 1 Maja – Kanałowa) a okolicą kościoła. Nie będzie możliwy bezpośredni wjazd na ulicę 1 Maja z ul. Kwiatowej, Brzozowej, ani (z wyjątkiem dojazdu do posesji) Promowej czy Głębokiej. Wyłączony z ruchu (z wyjątkiem dojazdu do posesji) będzie również odcinek ulicy Ogrodowej od posesji 6a do ulicy 1 Maja. Dojazd do poszczególnych posesji przy wyłączonym z ruchu odcinku ul. 1 Maja zapewniany będzie przez wjazd od strony ul. 1 Maja / Kanałowej, z ul. Ogrodowej, z ul. Promowej / Głębokiej lub od strony kościoła.

 

Odcinek ulicy Warzywnej od ulicy Ogrodowej do końca zwężenia będzie tymczasowo jednokierunkowy (z wyjątkiem ruchu pojazdów komunikacji miejskiej), a jednocześnie na ulicy Warzywnej między ulicą Ogrodową a Prostą tymczasowo wyłączona będzie możliwość parkowania z prawej strony ulicy. Przypominamy również, że w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju pojazdów poza miejscami wyznaczonymi (dot. m.in. ul. Warzywnej i Ogrodowej). Prosimy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

 

Objazd samochodowy do ulicy 1 Maja (w kierunku ulicy Mostowej) z ul. Wierzbowej i Łęgowej wyznaczony został ulicami Warzywną, Prostą, Brzozową, Ogrodową i nowym odcinkiem ulicy Kanałowej.

 

Objazd samochodowy do ulicy Łęgowej z odcinka ulicy 1 Maja pomiędzy ulicą Mostową a nowym odcinkiem ulicy Kanałowej wyznaczony został ww. nowym odcinkiem ulicy Kanałowej, ul. Ogrodową i ul. Warzywną.

 

Tymczasowa trasa linii autobusowej nr 5 na wyspie Karsibór przebiegać będzie następująco: ul. Mostowa – ul. 1 Maja (przystanki „1 Maja / Mostowa”, „1 Maja – Marina”, „1 Maja / Osadników Wojskowych”, „1 Maja / I Armii Wojska Polskiego”, „1 Maja / Trzcinowa – n/ż” i „1 Maja – Dom Kultury”) – ul. Kanałowa – ul. Ogrodowa (przystanek „Ogrodowa / Kwiatowa”) – ul. Warzywna (przystanek „Warzywna / Głęboka”) – ul. Łęgowa (przystanek „Łęgowa”) – ul. Wierzbowa – ul. Warzywna (przystanek „Warzywna / Głęboka”) – ul. Ogrodowa (przystanek „Ogrodowa / Kwiatowa”) – ul. Kanałowa – ul. 1 Maja (przystanki„1 Maja – Dom Kultury”, „1 Maja / Trzcinowa – n/ż”, „1 Maja / I Armii Wojska Polskiego”, „1 Maja / Osadników Wojskowych”, „1 Maja – Marina” i „1 Maja / Mostowa”) – ul. Mostowa.

 

 

25 marca 2021

Uwaga kierowcy. We wtorek w Karsiborze.

W związku z przebudową ulicy 1 Maja, we wtorek 30 marca 2021 mogą wystąpić chwilowe trudności w ruchu na odcinku od już trwających prac ziemnych do ulicy Wąskiej.

Powodem jest rozpoczęcie frezowania jezdni. Wykonawca deklaruje, że przestoje autobusów miejskich będzie starał się zminimalizować do minimum.

 

17 lutego 2021

Zmiany w ruchu na ulicy Konopnickiej

Od czwartku 18 lutego do poniedziałku 22 lutego 2021 roku tymczasowo będzie nieprzejezdny odcinek ulicy Konopnickiej pomiędzy ulicami Małachowskiego a Ujejskiego. W celu zapewnienia dojazdu do posesji na wspomnianym odcinku ulicy Konopnickiej wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy – wjazd od ulicy Małachowskiego.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy Konopnickiej możliwy będzie przy zmienionym kierunku obowiązującego ruchu ulicami Sienkiewicza, Małachowskiego do skrzyżowania z ulicą Ujejskiego. Zmiana organizacji ruchu związana jest z pracami przy wykonaniu przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej  oraz sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Konopnickiej. 

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

22 stycznia 2021

Zamknięta wewnętrzna droga Karsiborska – Steyera

Od wtorku 26 stycznia 2021 r. wprowadzone będzie czasowe ograniczenie ruchu na drodze wewnętrznej łączącej drogę krajową nr 93 (ul. Karsiborską) i ulicę Steyera. Od strony ul. Karsiborskiej zakaz ruchu ustawiony zostanie za dojazdem do siedziby firmy Remondis (przy czym zakaz ten nie dotyczy dojazdu do posesji). Od strony ulicy Steyera zakaz ruchu zostanie ustawiony za dojazdem do garaży. Zalecany dojazd do cmentarza od strony ulicy Karsiborskiej (odcinek przy głównym wejściu na cmentarz).

Ograniczenie związane jest z budową obwodnicy wschodniej miasta.

 

18 grudnia 2020

 

Karsibór. Zmiany w ruchu na ulicy 1 Maja.

W związku z przebudową ulicy 1 Maja tymczasowo zamknięty dla ruchu (z wyjątkiem dojazdu do posesji) został odcinek ulicy pomiędzy ulicami Ogrodową a Promową.

Objazd do ulicy 1 Maja (w kierunku ulicy Mostowej) z ulic Wierzbowa / Łęgowa / Głęboka wyznaczony został ulicami Promową, Brzozową, Ogrodową.

Objazd do ulicy Łęgowej z odcinka ulicy 1 Maja pomiędzy ulicami Mostową a Ogrodową wyznaczony został ulicami Ogrodową i Warzywną.

Przewidywany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – do końca kwietnia 2021 r.

 

14 listopada 2020

Zamknięta część Wyspiańskiego

Od dnia 14 do 15 grudnia 2020r. nastąpi wyłączenie z ruchu pojazdów ulicy Stanisława Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana Matejki do skrzyżowania z ulicami Mieczysława Niedziałkowskiego i Zbigniewa Herberta. Dojazd mieszkańców do okolicznych posesji będzie zapewniony.

Prosimy o rozważną jazdę oraz  przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

11 listopada 2020

Zmiany w ruchu na ulicy Ujejskiego

W poniedziałek i wtorek 14-15 grudnia 2020 r. wyłączony z ruchu pojazdów będzie odcinek ulicy Ujejskiego; około 40 metrów od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej w kierunku ulicy Żeromskiego. Na pozostałym odcinku ulicy Ujejskiego w kierunku Żeromskiego będzie obowiązywał ruch dwustronny. Dojazd do okolicznych posesji będzie zapewniony.

Za utrudnienia przepraszamy.

4 listopada 2020

Zamknięta ulica Trentowskiego

W związku z trwającymi pracami w ramach przebudowy ulicy Trentowskiego w Świnoujściu, przewidywane jest, że całkowite zamknięcie dla ruchu ulicy Trentowskiego (z objazdem wyznaczonym przez ulicę Cieszkowskiego) potrwa do 11 grudnia 2020 r.

 

30 listopada 2020

Zmiany w ruchu pojazdów na Placu Słowiańskim

Od wtorku 1 grudnia do wtorku 8 grudnia 2020 r. nastąpi wyłączenie z ruchu pojazdów części ulicy Plac Słowiański, konkretnie na odcinku od skrętu w lewo na wysokości Alior Banku S.A. do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej. Dojazd do ulicy Armii Krajowej ulicami Wybrzeże Władysława IV i Plac Rybaka. Dojazd mieszkańców do okolicznych posesji będzie zapewniony. Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

27 listopada 2020

Uwaga na skrzyżowaniu Steyera i Daszyńskiego

W związku z postępującą budową tzw. wschodniej obwodnicy, we wtorek, 1 grudnia 2020 r. zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Steyera i Daszyńskiego. Możliwy będzie ruch pieszych i rowerzystów poprzez drogę dla rowerów zmienioną w drogę dla pieszych i rowerów.

Dojazd do promów „Bielików” odbywać się będzie przez ulice Marynarzy i Wybrzeże Władysława IV. Niemniej jednak w sytuacji oczekiwania pojazdów na wjazd na prom wzdłuż Wybrzeża Władysława IV w kolejce sięgającej dalej niż do ulicy Marynarzy, wówczas pojazdy z ulicy Marynarzy powinny skręcać w prawo i kierować się na koniec kolejki.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że nadal odwrócony pozostaje kierunek ruchu na odcinku ulicy Rybaki pomiędzy Wybrzeżem Władysława IV a ulicą Grunwaldzką – ruch ulicą Rybaki odbywa się od strony Wybrzeża Władysława IV w kierunku ulicy Grunwaldzkiej, w związku z czym wyłączona jest relacja lewoskrętna z ulicy Grunwaldzkiej w ulicę Rybaki na odcinku ulicy Grunwaldzkiej pomiędzy ulicami Marynarzy a Rybaki. Z odcinka ulicy Rybaki pomiędzy Wybrzeżem Władysława IV a ulicą Grunwaldzką wyjazd możliwy jest wyłącznie na ulicę Grunwaldzką w prawą stronę – w kierunku ronda.

Prosimy o zachowanie ostrożności i uważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania i przepisów ruchu drogowego.

27 listopada 2020

Od poniedziałku zamknięta Trentowskiego

W związku z kolejnymi pracami w ramach przebudowy od poniedziałku 30 listopada 2020 r. ulica Trentowskiego zostanie tymczasowo całkowicie zamknięta dla ruchu. Objazd wyznaczono przez ulicę Cieszkowskiego. Planowany termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu: do 7 grudnia 2020 r.

 

02 listopada 2020

Od jutra zmiana organizacji ruchu przy ulicy Wyspiańskiego

Na ulicy Stanisława Wyspiańskiego - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana Matejki do skrzyżowania z ulicami Mieczysława Niedziałkowskiego i Zbigniewa Herberta - w dniach od 3 listopada 2020 r. do 4 listopada 2020 r. obowiązywał będzie ruch wahadłowy. Natomiast od 5 listopada 2020 r. do 7 listopada 2020 r. w/w odcinek drogi zostanie wyłączony z ruchu pojazdów. Dojazd mieszkańców do okolicznych posesji będzie zapewniony. Proszę o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego. Powodem zmian są prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej.

 

30 października 2020

Uwaga! zmiana organizacji ruchu

W związku z postępującą budową tzw. wschodniej obwodnicy, została wprowadzona istotna zmiana organizacji ruchu na ulicach Steyera, Daszyńskiego, Lechickiej, Rybaki oraz Grunwaldzkiej i Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu, o której planowanym wprowadzeniu informowaliśmy komunikatem w dniu 16 października 2020 r.

Wyłączona z ruchu została jezdnia na odcinku ulicy Steyera pomiędzy ulicami Łużycką a Lechicką (z zachowaniem możliwości dojazdu do posesji).

Jezdnia w rejonie ul. Steyera/Daszyńskiego udostępniona jest do ruchu jednokierunkowego – ruch odbywa się od strony ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Wybrzeża Władysława IV. Z uwagi na roboty na chodniku, droga dla rowerów w rejonie ul. Steyera/Daszyńskiego tymczasowo zmieniona jest w drogę dla rowerów i pieszych.

Prosimy o zwrócenie szczególnie uwagi, że odwrócony został kierunek ruchu na odcinku ulicy Rybaki pomiędzy Wybrzeżem Władysława IV a ulicą Grunwaldzką – aktualnie odbywa się od strony Wybrzeża Władysława IV w kierunku ulicy Grunwaldzkiej, w związku z czym wyłączona jest relacja lewoskrętna z ulicy Grunwaldzkiej w ulicę Rybaki na odcinku ulicy Grunwaldzkiej pomiędzy ulicami Marynarzy a Rybaki. Z odcinka ulicy Rybaki pomiędzy Wybrzeżem Władysława IV a ulicą Grunwaldzką wyjazd możliwy jest wyłącznie na ulicę Grunwaldzką w prawą stronę – w kierunku ronda.

Prosimy o zachowanie ostrożności i uważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania i przepisów ruchu drogowego.

 

16 października 2020

Uwaga kierowcy, piesi i rowerzyści!

W związku z postępującą budową tzw. wschodniej obwodnicy, od 19 października br. zostanie wprowadzona istotna zmiana organizacji ruchu na ulicach Steyera, Daszyńskiego, Lechickiej, Rybaki oraz Grunwaldzkiej i Wybrzeże Władysława IV.

Wyłączona z ruchu będzie jezdnia na odcinku ulicy Steyera pomiędzy ulicami Łużycką a Lechicką (z zachowaniem możliwości dojazdu do posesji).

Natomiast jezdnia w rejonie ul. Steyera/Daszyńskiego udostępniona będzie do ruchu jednokierunkowego – ruch będzie odbywał się od strony ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Wybrzeża Władysława IV. Z uwagi na roboty na chodniku, droga dla rowerów w rejonie ul. Steyera/Daszyńskiego tymczasowo zostanie zmieniona w drogę dla rowerów i pieszych. Informujemy również, że odwrócony zostanie kierunek ruchu na odcinku ulicy Rybaki pomiędzy Wybrzeżem Władysława IV a ulicą Grunwaldzką – od poniedziałku ruch odbywał się będzie od strony Wybrzeża Władysława IV w kierunku ulicy Grunwaldzkiej, w związku z czym nie będzie relacji lewoskrętnej z ulicy Grunwaldzkiej w ulicę Rybaki na odcinku ulicy Grunwaldzkiej pomiędzy ulicami Marynarzy a Rybaki.

Uwaga: z odcinka ulicy Rybaki pomiędzy Wybrzeżem Władysława IV a ulicą Grunwaldzką wyjazd możliwy będzie wyłącznie na ulicę Grunwaldzką w prawą stronę – w kierunku ronda. Prosimy o zachowanie ostrożności i uważną jazdę.

UM Świnoujście

 

29 września 2020

Ulicą Gdyńską już normalnie

Od wczoraj (29 września 2020) przywrócony został ruch drogowy na ulicy Gdyńskiej, odcinek od ulicy Gdańskiej do ulicy Szkolnej. Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.

Przypomnijmy, odcinek Gdyńskiej był wyłączony z ruchu z powodu przebudowy.

BIK UM Świnoujście

 

2 września 2020

Zamknięty odcinek ulicy Barlickiego

Do końca września 2020 roku tymczasowo zamknięty będzie fragment ulicy Barlickiego, konkretnie odcinek od ulicy Czeskiej i drogi na wiadukt do ulicy osiedlowej. Zamknięcie spowodowane jest budową w tym rejonie drogi rowerowej. Przejazd pojazdami będzie możliwy drogą prowadzącą przez wiadukt, a przejście pieszo przez ulicę Niecałą. Przystanki komunikacji miejskiej zostały na ten czas przeniesione na ulicę Czeską.

WIZ UM Świnoujście

 

14 lipca 2020

Dziś i jutro zmiany w ruchu przy skrzyżowaniu ulic Matejki i Wojska Polskiego

W związku z przebudową ulicy Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki) w dniach 14-15 lipca 2020 r. (przy czym nie wcześniej, niż w 14 lipca 2020 r. po godz. 22:30) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywała w nocy. W pasie drogowym prowadzone będą roboty, a ruch sterowany będzie ręcznie.

Okresowo przejazd pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Matejki będzie wyznaczony barierkami. A na ulicy Matejki od strony ulicy Witosa zostanie ustawiona zapora drogowa z zakazem ruchu. W pozostałym okresie będzie (sterowana ręcznie) możliwość przejazdu.

WIZ UM Świnoujście

 

13 lipca 2020

Utrudnienia na ulicy Duńskiej

Od środy 15 lipca 2020r.  wystąpią  utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Duńskiej, konkretnie na odcinku od ulicy Okólnej do wjazdu na teren Terminala Promowego Świnoujście. Powodem  są roboty drogowe związane z przebudową zjazdu i chodnika na terenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Preferowane dojście dla pieszych do Terminala Promowego Świnoujście ulicą Dworcową. Prosimy o  przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego. Za utrudnienia przepraszamy.

 

6 lipca 2020

Jutro (wtorek) utrudnienia na ulicy Wyspiańskiego

We  wtorek 7 lipca 2020 roku nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na ulicy Stanisława Wyspiańskiego, konkretnie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana Matejki do skrzyżowania z ulicami Mieczysława Niedziałkowskiego i Zbigniewa Herberta. Ograniczenia związane z pracami docelowego odtworzenia nawierzchni jezdni na odcinku około 20 m.

Dojazd mieszkańców do okolicznych posesji będzie możliwy, choć chwilami utrudniony. Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń  osób uprawnionych do kierowania ruchem na remontowanym odcinku drogi. Za utrudnienia przepraszamy.

 

3 lipca 2020

Tymczasowa organizacja ruchu w pasie drogi ulic Steyera i Daszyńskiego

Uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności sprawnego prowadzenia dalszych robót związanych z budową obwodnicy wschodniej, od poniedziałku 6 lipca 2020 r. zamknięty będzie odcinek drogi na połączeniu ulic Steyera i Daszyńskiego.

Tym samym od poniedziałku 6 lipca 2020 r. dojazd samochodowy od strony ulicy Grunwaldzkiej na Wybrzeże Władysława IV, w tym do przeprawy promowej „Warszów”, nie będzie możliwy przez ulicę Steyera. Natomiast będzie nadal możliwy m.in. przez ulicę Marynarzy.

Tymczasowa organizacja ruchu może ulec zmianom, informacje w sytuacji zmian będą przekazywane na bieżąco.

 

19 czerwca 2020

Przesunięty termin zamknięcia odcinka ulicy Steyera

Zapowiadane na przyszły tydzień zamknięcie odcinka drogi od ulicy Steyera 2 do ulicy Daszyńskiego 38 (do wjazdy na parking) zostało przesunięte w czasie. Tym samym droga będzie przejezdna.

Nowy termin został wyznaczony od 17 sierpnia do 31 października 2020r. O szczegółach będziemy informowali w kolejnych komunikatach. Zapowiadane utrudnienia są związane z budową wschodniej obwodnicy miasta.

 

18 czerwca 2020

Utrudnienia na ulicy Steyera

W związku z budową wschodniej obwodnicy, od poniedziałku 22 czerwca 2020r. zamknięty dla ruchu pojazdów będzie odcinek drogi od ulicy Steyera 2 do ulicy Daszyńskiego 38 (do wjazdy na parking). Ruch pieszo-rowerowy na tym odcinku będzie odbywać się po ścieżce rowerowej. Dojazd do ulicy Wybrzeże Władysława IV ulicami Grunwaldzką i Marynarzy. Tym razem zamknięcie będzie na dłuższy okres, tj. wstępnie na około miesiąc lub dwa.

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

UM Świnoujście

 

16 czerwca 2020

Zmiana organizacji ruchu na odcinku ulicy Steyera

W związku z budową obwodnicy wschodniej, w środę 17 czerwca oraz czwartek 18 czerwca 2020r. zamknięty dla ruchu pojazdów będzie odcinek ulicy Steyera, konkretnie łuk drogi za starym zielonym rynkiem, wjazd w ulicę Daszyńskiego. Ruch pieszo-rowerowy na zamkniętym odcinku odbywać się będzie po ścieżce rowerowej. Dojazd do ulicy Wybrzeże Władysława IV odbywać się będzie ulicami Grunwaldzka i Marynarzy.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

14 maj 2020

Zamknięta ulica Roosevelta

W związku z trwającą przebudową, zamknięta jest ulica Roosevelta. Dojazd do Osiedla Posejdon odbywa się ulicami Chodorowskiej i Grottgera.

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

12 maja 2020

Zamknięta część ulicy Steyera

Do 21 maja 2020r. zamknięta na ruchu pojazdów będzie ulica Steyera na odcinku od nr 24 (Węglobud S.A.) do ulicy Lechickiej. Powodem są prace prowadzone przez PEC. Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

 

21 marca 2020

Zmiany w ruchu na ulicach Trentowskiego, Cieszkowskiego i Orzeszkowej

Od najbliższego poniedziałku  23 marca do 15 czerwca 2020r. na ulicy Trentowskiego obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Odcinek od ulicy Uzdrowiskowej do ulicy Słowackiego będzie wyłączony z ruchu. Objazd  od ulicy Uzdrowiskowej ulicą Cieszkowskiego.  Powodem zmian jest przebudowa ulicy Trentowskiego.

Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicy Cieszkowskiego, na odcinku od ulicy Uzdrowiskowej do ulicy Słowackiego. Wprowadzony będzie również dwukierunkowy ruch na ulicy Orzeszkowej, na odcinku od ulicy Cieszkowskiego do zamkniętej ulicy Trentowskiego. Zapewni to dojazd i wyjazd z posesji położonych na tym odcinku ulicy Orzeszkowej. Zapewniony będzie również dojazd do posesji położonych przy ulicy Uzdrowiskowej na odcinku od ulicy Cieszkowskiego do ulicy Trentowskiego.

Na czas prowadzenia robót budowlanych przystanek Komunikacji Autobusowej „Promenada” zostanie przeniesiony z ulicy Uzdrowiskowej na ulicę  Cieszkowskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Uzdrowiskową.  Tymczasowo przeniesione będą także dwa miejsca postojowe dla autobusów z ulicy Trentowskiego na ulicę Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą Krzywoustego (na wysokości pola kempingowego).

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

06 marca 2020

                           Zmiana Organizacji ruchu w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego

Informujemy, że od dnia 9 marca 2020r. do dnia 16 marca 2020r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego w związku z robotami związanymi z przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego i Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu. Wyłączone z ruchu zostanie skrzyżowanie ulic Bolesława Chrobrego i Henryka Sienkiewicza. Objazd  przedmiotowego odcinka od Ronda Róży Wiatrów ulicami: Władysława Sikorskiego, Monte Cassino, Bolesława Krzywoustego i Juliusza Słowackiego. Wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na ulicy Bolesława Chrobrego na odcinku od ulicy Juliusza Słowackiego do ulicy Kapitańskiej. Wprowadzony  zostaje również dwukierunkowy ruch na odcinku stanowiącym dojazd do posesji Spółdzielni  Mieszkaniowej  Stoczniowiec ulicą Bolesława Chrobrego od strony Ronda Róży Wiatrów.

            Na czas prowadzenia robót budowlanych przystanek autobusowy „Grodek” zostanie przeniesiony równolegle na ulicę  Juliusza Słowackiego.

            Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

UM Świnoujście

 

 

26 lutego 2020

Zmiany w ruchu na ulicy Modrzejewskiej

Od piątku 28 lutego 2020r. w związku z przebudową ulicy Modrzejewskiej wprowadzona zostanie na niej tymczasowa organizacja ruchu. Wyłączony z ruchu będzie odcinek  ulicy Modrzejewskiej od Norweskiej do Sosnowej.

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

UM Świnoujście

 

19 lutego 2020

Zamknięta część chodnika i ścieżki

Od czwartku 20 lutego do 4 marca 2020 r. wyłączona z ruchu będzie część chodnika oraz ścieżki rowerowej  na ulicy Wybrzeże Władysława IV, na odcinku od ulicy Daszyńskiego do Marynarzy. Przejście odbywać się będzie drugą stroną ulicy. Utrudnienia spowodowane są budową obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego wraz z przebudową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu.

 

13 lutego 2020

Zmiana organizacji ruchu na odcinku ulicy Wojska Polskiego

Od poniedziałku 17 lutego 2020r. do 30 czerwca 2020r. wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu drogowego w związku z przebudową  ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu. Wyłączona z ruchu zostanie ulica Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Leśmiana do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego/Matejki/Konstytucji 3 Maja. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicy Leśmiana w kierunku od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Wojska Polskiego. Objazd przedmiotowego odcinka ulicami: 11 Listopada, Matejki, Wyspiańskiego i Moniuszki. Dojazd do ulic: Malczewskiego i Chełmońskiego odbywał się będzie od ulicy 11 Listopada.  

Przystanki autobusowe „Urząd Miasta” oraz „przystanek zastępczy Dworzec UBB” zostaną wyłączone na czas prowadzenia prac związanych z przebudową ulicy Wojska Polskiego.

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 11 lutego 2020

Przytór-Łunowo. Roboty. Zamknięcie wewnętrznej drogi.

 W związku z przebudową ulicy Szmaragdowej od 12 lutego 2020 r. zamknięta dla ruchu pojazdów będzie droga wewnętrzna na odcinku od ulicy Szmaragdowej 11a do ulicy Pomorskiej. Zachowany zostanie - z okresowymi utrudnieniami - dojazd do posesji położonych przy ul. Szmaragdowej dla policji, służb ratowniczych, komunalnych oraz mieszkańców.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń osób nadzorujących prowadzone prace.

 Za utrudnienia przepraszamy.

 

4 lutego 2020

Budowa tunelu. Zmiany w ruchu na ulicach Wolińskiej i Fińskiej.

Do 30 września 2022 roku obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu pojazdów na ulicach Wolińskiej i Fińskiej. Jest to związane z  koniecznością wprowadzenia i oznakowania wyjazdu z budowy na czas robót związanych z budową tunelu pod Świną. Należy liczyć się z chwilowymi wstrzymaniami ruchu pojazdów w przypadku wyjazdu pojazdów budowy oraz prac sprzętów niezbędnych do wykonania inwestycji.    

Natomiast do 29 lutego 2020 roku w ramach przygotowania do budowy tunelu przy ulicach Wolińska i Fińska prowadzona będzie odcinkowa wycinka drzew i w związku z tym ruch pojazdów będzie sterowany ręcznie. Kierowanie ruchem zrealizuje firma wykonująca wycinkę. Mogą nastąpić chwilowe całkowite wstrzymania ruchu.

Prosimy o rozważną jazdę oraz  przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń osób nadzorujących budowę.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

8 stycznia 2020

Przebudowa ulicy Gdyńskiej. Uwaga – zmiana organizacji ruchu.

Od piątku 10 stycznia 2020 r. zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ulica Gdyńska na odcinku od ulicy Gdańskiej do Grudziądzkiej. Z okresowymi utrudnieniami zachowany zostanie dojazd do posesji położonych przy ul Gdyńskiej dla policji, służb ratowniczych, komunalnych oraz mieszkańców. 

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń osób nadzorujących prowadzone prace.

Za utrudnienia przepraszamy.

 WIM UM Świnoujście

 

7 listopada 2019

Obchody Święta Niepodległości. W niedzielę zmiany w organizacji ruchu.

W związku z uroczystym przemarszem z okazji Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 10 listopada 2019r., w godz. od 15.50 do 17.00 zostaną wprowadzone przejściowe zamknięcia dla  ruchu pojazdów  następujących ulic: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, teren przylegający do Placu Orła Białego, Monte Cassino,  teren przylegający do Skweru Zesłańców Sybiru (część ulicy Władysława Sikorskiego), Monte Cassino, Armii Krajowej, Plac Słowiański. Zaraz po przejściu pochodu ulice będą przywracane dla ruchu pojazdów przez funkcjonariuszy Policji zabezpieczających i asekurujących przemarsz.

Tego samego dnia 10 listopada 2019r. w godz. od 09.00 do 17.00 wyłączony z możliwości parkowania pojazdów  będzie  parking przy Placu Rybaka, gdzie odbywać się będzie pokaz sprzętu wojskowego.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz podporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i żołnierzy Wojska Polskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

23 października 2019

Wszystkich Świętych. Utrudnienia w ruchu na ul. Karsiborskiej.

Od godziny 8.00 dnia 30 października do godziny 8.00 dnia 2 listopada 2019r. wyłączona z ruchu pojazdów zostanie część ulicy Karsiborskiej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do głównej bramy cmentarza. Od strony ul. Nowokarsiborskiej dojazd i parkowanie pojazdów będą możliwe. Komunikacja Autobusowa linie  nr A  i B objazd ul. Karsiborskiej będzie realizowała ulicą Grunwaldzką.

Prosimy o rozważną jazdę , przestrzeganie oznakowania pionowego i poleceń funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

23 października 2019

Ulica Bałtycka. Zmiany w organizacji ruchu.

W dniach 22. października - 15. listopada 2019r. nastąpią utrudnienia dla ruchu pojazdów oraz dla osób parkujących na  ul. Bałtyckiej. Ze względu na prowadzone prace budowlane na krótkich odcinkach jezdni obowiązywał będzie ruch wahadłowy. Odcinki  utrudnień będą się zmieniały wraz z postępem prac.

Uwaga – do momentu całkowitego ukończenia inwestycji ruch pojazdów na udostępnianych odcinkach ulicy będzie odbywał się po nawierzchni z kruszywa. 

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzegania ograniczenia szybkości, oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń osób nadzorujących czasowe zamiany w organizacji ruchu drogowego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

23 października 2019

Ulica Orkana. Zamknięta dla pojazdów.

W związku z budową przyłącza ciepłowniczego do 31. października 2019 r. ulica Władysława Orkana będzie zamknięta dla ruchu pojazdów. Zalecany objazd do ul. Stefana Żeromskiego przez ul. Bolesława Prusa.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń osób nadzorujących czasowe zamiany w organizacji ruchu drogowego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

26 września 2019

W ulicę Ku Morzu tylko nowym wiaduktem

Od wtorku 1 października 2019 r. na ulicy Barlickiego zostaje wyłączony z ruchu istniejący dotąd skręt w lewo i prawo w ulicę Ku Morzu. Dojazd do tej ulicy będzie teraz prowadził przez nowo wybudowany wiadukt.

Prosimy kierowców o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

 

19 września 2019

Wyłączony z ruchu odcinek ulicy Chrobrego

W najbliższy weekend, czyli od 21 do 22 września 2019 r., wyłączona z ruchu będzie część ulicy Bolesława Chrobrego, a konkretnie na odcinku od ronda Róży Wiatrów do ulicy Sienkiewicza. Dojazd do ulicy Sienkiewicza będzie odbywał się ulicami: Sikorskiego, Monte Cassino, Krzywoustego. Dojazd do posesji ul. Chrobrego 32-36 będzie możliwy od ulicy Sikorskiego.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

 

5 września 2019

Dotyczy: zmian w organizacji ruchu na czas  przemarszu uczestników Dni Twierdzy  ulicami miasta Świnoujście

Informuję, iż w dniu 07 września 2019 roku w godzinach od 12.00 do 13.00 nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów spowodowane przemarszem uczestników imprezy Dni Twierdzy.  Okresowe ograniczenia dotyczą ulic Józefa Piłsudskiego, Juliusza Słowackiego, Energetyków oraz  Stefana Żeromskiego. Na czas przemarszu wspomniane ulice zostaną wyłączone z ruchu w związku z czym bardzo proszę o wyrozumiałość innych użytkowników dróg.

            Przypominam o rozważnej jeździe oraz  przestrzeganiu oznakowania pionowego
i poziomego oraz respektowanie poleceń funkcjonariuszy Policji oraz służb porządkowych  wyznaczonych i uprawnionych przez organizatora do zabezpieczenia przemarszu na zamkniętych odcinkach dróg.

Za utrudnienia przepraszamy.

5 września 2019

 

Dotyczy: zmian w organizacji ruchu na czas Międzynarodowego Maratonu Świnoujście- Wolgast  ulicami miasta Świnoujście.

Informuję, iż w dniu 07 września 2019 roku w godzinach od 09.30 do 10.00 nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów spowodowane biegiem ulicami miasta uczestników imprezy  Międzynarodowy Maraton  Świnoujście-Wolgast i imprez towarzyszących. Zamknięte dla ruchu pojazdów będą ulice Jana Matejki, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Małachowskiego, Stefana Żeromskiego w związku z czym proszę o wyrozumiałość innych użytkowników dróg.

            Przypominam o rozważnej jeździe oraz  przestrzeganiu oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej oraz służb porządkowych  wyznaczonych i uprawnionych przez organizatora do zabezpieczenia biegu  na zamkniętych odcinkach dróg.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

28 sierpnia 2019

Dotyczy: zmian w organizacji ruchu na czas przemarszu uczniów ulicami miasta Świnoujście w związku z inauguracją Wojewódzkiego Roku Szkolnego

Informuję, iż w dniu 2 września 2019 roku w godzinach od 11.30 do 11.50 nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów spowodowane przemarszem uczniów spod kościoła pw. Chrystusa Króla przy placu Kościelnym i dalej przez Rondo Konstytucji 3 Maja i następnie ulicami Stanisława Staszica i  ul. Batalionów Chłopskich na dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 6. Na czas przemarszu wspomniane ulice będą chwilowo wyłączone przez funkcjonariuszy Policji z  ruchu w związku z czym bardzo  proszę o wyrozumiałość innych użytkowników dróg.

Ponadto ulica Batalionów Chłopskich w dn. 2 września 2019r. w godz. od 07.00 do godz. 14.00 będzie zamknięta całkowicie bez możliwości  ruchu oraz parkowania pojazdów.

             Przypominam o rozważnej jeździe oraz  przestrzeganiu oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób  wyznaczonych i uprawnionych przez organizatora do zabezpieczenia przemarszu w trakcie jego trwania.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

26 sierpnia 2019

Zmiany w organizacji ruchu na czas pikiety i przemarszu uczestników pikiety ulicami miasta Świnoujście

Informujemy, iż w dniu 29 sierpnia 2019 roku w godzinach od 12.00 do 13.40 nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów spowodowane przemarszem członków NZSZZ SOLIDARNOŚĆ ulicami Grunwaldzka (na odcinku od ul. Steyera do ronda przy placu Kościelnym), Konstytucji 3 Maja, Wojska Polskiego pod Urząd Miasta Świnoujście. Na czas przemarszu wspomniane ulice zostaną wyłączone z ruchu w związku z czym bardzo prosimy o wyrozumiałość innych użytkowników dróg.

             Przypominamy o rozważnej jeździe oraz  przestrzeganiu oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń funkcjonariuszy Policji oraz służb porządkowych  wyznaczonych i uprawnionych przez organizatora do zabezpieczenia przemarszu na zamkniętych odcinkach dróg.

 Za utrudnienia przepraszamy.

 

12 sierpnia 2019

Zamknięty odcinek Wybrzeża Władysława IV.

Dotyczy zmiany organizacji ruchu na czas trwania imprezy Sail Świnoujście 2019 oraz XXXV Pływającego Festiwalu Piosenki Morskiej „Wiatrak” 2019 na ulicy Wybrzeże Władysława IV.

Od dnia 13 sierpnia 2019 od godz. 00.01 do dnia 20 sierpnia 2019 do godz. 24.00 zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie  ulica Wybrzeże Władysława IV na odcinku od stacji paliw Orlen (skrzyżowanie z ul. Jana z Kolna) do skrzyżowania z ulicą Rogozińskiego. Zachowany będzie dojazd do Portu Jachtowego oraz dojazd mieszkańców do posesji przy ul. Wybrzeże Władysława IV oraz dojazd od ulicy Rogozińskiego i ul. Bohaterów Września

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz stosowanie się do poleceń osób wyznaczonych do kierowania ruchem.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

12 sierpnia 2019

Sail Świnoujście. W czwartek zmiany w ruchu.

W związku z organizacją uroczystego przemarszu załóg jednostek  pływających biorących udział w Sail Świnoujście 2019, w czwartek dniu 15 sierpnia 2019r. , w godz. od 18.00 do 19.00, zamknięte dla ruchu pojazdów zostaną następujące ulice:

 -  ul. Wybrzeże Władysława IV na odcinku od stacji paliw Orlen (skrzyżowanie z ul. Jana  z Kolna),

 -  ul. Armii Krajowej;

 -  Plac Słowiański do  Placu Wolności, gdzie zakończy się parada.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Policji kierujących ruchem drogowym w czasie przemarszu.

Za utrudnienia przepraszamy.

5 sierpnia 2019

Utrudnienia na ulicy Wyspiańskiego

W dniu 5 sierpnia 2019 roku, w godzinach od 10.00 do 15.00, w związku z rozbiórką budynku, nastąpi wyłączenie z ruchu pojazdów ulicy Stanisława Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana Matejki do skrzyżowania z ulicami Mieczysława Niedziałkowskiego i Zbigniewa Herberta. Dojazd mieszkańców do okolicznych posesji będzie możliwy lecz chwilami utrudniony. W związku z czym bardzo proszę  o wyrozumiałość.

Przypominamy o rozważnej jeździe oraz  przestrzeganiu oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń  osób uprawnionych do kierowania ruchem na zamkniętym odcinku drogi.

 

23 lipca 2019

Utrudnienia w ruchu na ulicy Stanisława Wyspiańskiego

W środę 24 lipca 2019 roku nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na ulicy Stanisława Wyspiańskiego, związane z pracami docelowego odtworzenia jej nawierzchni  na odcinku ok. 15 m.  Ruch pojazdów w obu kierunkach będzie odbywał się wahadłowo, a kierowanie nim będą realizowały osoby do tego uprawnione, wyznaczone przez wykonawcę robót.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń osób nadzorujących prowadzone prace. Za utrudnienia przepraszamy.

UM Świnoujście

 

23 lipca 2019 (aktualizacja: 24 lipca 2019)

Utrudnienia w ruchu na ulicy Armii Krajowej

W związku z pracami docelowego odtworzenia nawierzchni  na odcinku ok. 15 m ulicy Armii Krajowej, w dniu 24 lipca 2019r. ruch pojazdów  będzie odbywał się zamiennie tylko jednym pasem ruchu, a chwilami będzie wstrzymywany całkowicie, celem przestawienia rozściełacza. Kierowanie ruchem będą realizowały osoby do tego uprawnione wyznaczone przez wykonawcę robót.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń osób nadzorujących prowadzone prace.

Za utrudnienia przepraszamy.

UM Świnoujście

 

21 czerwca 2019

Uwaga kierowcy. Zmiany w ruchu.

W związku z przebudową ulicy Wojska Polskiego od dnia 24 czerwca 2019 roku wyłączona z ruchu zostaje ulica Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Wojska Polskiego/Moniuszki/11 Listopada do ul. Roosevelta. Objazd przedmiotowego odcinka ulicami Roosevelta, Graniczna, Grottgera. Ruch na odcinku od ulicy Chodorowskiej do ulicy Roosevelta będzie odbywał się w jednym kierunku tj. w kierunku ulicy Roosevelta. Dojazd do dzielnicy nadmorskiej od centrum miasta ulicami Moniuszki, Prusa oraz Żeromskiego.           
Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.
Za utrudnienia przepraszamy.

16 maja 2019

Zmiany w ruchu na ulicy Wojska Polskiego

Od dnia 17 maja 2019 roku wyłączona z ruchu zostaje ulica Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Aleksandra Fredry do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego/Moniuszki/11 Listopada. Objazd przedmiotowego odcinka ulicami Grottgera, Kossaków, Fredry. Zmiany związane są z trwającą przebudową ulicy Wojska Polskiego.

Przystanek autobusowy „Dworzec UBB” zostaje przeniesiony na ulice Wojska Polskiego odcinek Leśmiana a Pułaskiego. Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

6 maja 2019

Zmiany na ulicy Odrzańskiej

Od dnia 7 maja do 31 sierpnia 2019 roku w związku z przebudowa ulicy Odrzańskiej wyłączony z ruchu zostaje jeden pas jezdni ulicy Odrzańskiej. Obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy od strony ulicy Pomorskiej w kierunku ulicy Zalewowej. W związku z przebudową ulicy Odrzańskiej wyłączone z ruchu zostają przystanki autobusowe dla linii nr 7 i 10.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

20 marca 2019

Zmiany w ruchu na ulicach Wojska Polskiego i 11 Listopada

Od jutra czwartek 21 marca 2019 roku, od godziny 10.00, do 30 kwietnia, wyłączona z ruchu zostaje ulica Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Leśmiana do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego/Moniuszki/11 Listopada. Wyłączony będzie również jeden pas ulicy 11 Listopada na odcinku od skrzyżowania ulic 11 Listopada/Legionów do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego/11 Listopada/ Moniuszki. Objazd przedmiotowego odcinka ulicami Chełmońskiego, Malczewskiego, Wojska Polskiego, Pułaskiego, Wyspiańskiego i Moniuszki. Zmiany związane są z trwającą przebudową ulicy Wojska Polskiego.

Przystanki autobusowe „Urząd Miasta” oraz „11 Listopada – Dworzec UBB” zostaną wyłączone na czas prowadzenia prac związanych z przebudową ulicy Wojska Polskiego.

Pierwotnie zmiany miały być wprowadzone w ubiegłym tygodniu. Termin został przesunięty o kilka dni z przyczyn leżących po stronie wykonawcy inwestycji.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego, poziomego, świetlnego oraz respektowania poleceń osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem.

11 marca 2019

Rusza budowa pasa dla oczekujących na przeprawę „Centrum”

Od wtorku 12 marca do 31 maja 2019 roku na ulicy Pomorskiej przed ogólnie dostępną przeprawą promową „Centrum”, na odcinku około 1 km, wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów. Związane jest to z budową dodatkowego pasa dla pojazdów oczekujących na przeprawę.

Utrudnienia będą polegać na dwustronnym zwężeniu jezdni z obu kierunków ze względu na prowadzone prace w poboczu drogi. Przejściowo na krótkich odcinkach  będzie wprowadzany ruch jednostronny z ręcznym sterowaniem.

Prosimy o rozważną jazdę , przestrzeganie oznakowania pionowego, poziomego i świetlnego oraz respektowania poleceń osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem. Za utrudnienia przepraszamy.

11 marca 2019

Zmiany w ruchu na ulicy Wojska Polskiego i 11 Listopada

Od wtorku 12 marca do wtorku 30 kwietnia 2019 roku w związku z przebudową ulicy Wojska Polskiego wyłączona z ruchu zostaje ulica Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Leśmiana do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego/Moniuszki/11 Listopada. Wyłączony z ruchu zostanie również jeden pas ulicy 11 Listopada na odcinku od skrzyżowania ulic 11 Listopada/Legionów do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego/11 Listopada/ Moniuszki. Objazd przedmiotowego odcinka ulicami Chełmońskiego, Malczewskiego, Wojska Polskiego, Pułaskiego, Wyspiańskiego i Moniuszki.

Przystanki autobusowe „Urząd Miasta” oraz „11 Listopada – Dworzec UBB” zostaną wyłączone na czas prowadzenia prac związanych z przebudową ulicy Wojska Polskiego.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego, poziomego, świetlnego oraz respektowania poleceń osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem.

Za utrudnienia przepraszamy. TUTAJ ZOBACZ MAPKĘ

11 lutego 2019

Zmiana ruchu na ulicy Niedziałkowskiego

Od 11 do 28 lutego 2019 roku w związku z wycinką starych drzew, na ulicy Niedziałkowskiego nastąpi zmiana organizacji ruchu pojazdów.  Prace prowadzone będą na środkowym odcinku ulicy o długości ok. 30 metrów, w godzinach od 7.30 do godz. 16.30. W tym czasie ruch  pojazdów będzie odbywał się lewym pasem ruchu.

Po godz. 16.30 do godz. 07.30 następnego dnia ulica będzie przejedna na całej szerokości. Kierowanie ruchem zrealizuje firma wykonująca wycinkę. W czasie prac wycinkowych należy liczyć się z chwilowymi całkowitymi wstrzymaniami przejazdu pojazdów ulicą Niedziałkowskiego w celu usuwania elementów drzew, które upadną jezdnię.

Prosimy o nieparkowanie pojazdów w czasie prac w pasie  jezdni tymczasowo wyłączonym oznakowaniem z parkowania.            

Prosimy również o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz respektowanie poleceń osób nadzorujących wycinkę. Za utrudnienia przepraszamy.

 

WIM UM Świnoujście

18 stycznia 2019

Od poniedziałku zmiany w ruchu na Wybrzeżu Władysława IV i Armii Krajowej

Od poniedziałku 21 stycznia do 30 czerwca 2019 roku w związku z modernizacją sieci deszczowej wyłączona z ruchu zostaje ulica Wybrzeże Władysława IV na odcinku od Placu Rybaka do skrzyżowania z ulicą Chrobrego. Dopuszczony będzie ruch pojazdów wjeżdżających i oczekujących na przeprawę promową. Objazd przedmiotowego odcinka ulicami: Plac Rybaka, Armii Krajowej. Uwaga! Na ulicy Armii Krajowej będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

 Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego. Za utrudnienia przepraszamy.

WIZ UM Świnoujście

 

2 stycznia 2019

Tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Wojska Polskiego

Od 14 stycznia do 31 marca 2019 roku w związku z przebudową ulicy Wojska Polskiego wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu na odcinku od skrzyżowania ulic Wojska Polskiego/Chodorowskiej do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego/Bałtycka. W związku z zamknięciem ulicy Wojska Polskiego ruch pojazdów będzie odbywał się drogą tymczasową. Na ulicy Chodorowskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na odcinku od ulicy Staffa do ulicy Wojska Polskiego.

Dojazd do ulicy Bałtyckiej będzie odbywał się ulicami Moniuszki, Prusa, Żeromskiego.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego. Za utrudnienia przepraszamy.

WIZ UM Świnoujście

 

2 stycznia 2019

Zmiany w ruchu na ulicy Wybrzeże Władysława IV

Od 7 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku w związku z modernizacją sieci deszczowej wyłączona z ruchu zostaje ulica Wybrzeże Władysława IV, odcinek od Placu Rybaka do skrzyżowania z ulicą Chrobrego. Na przedmiotowym odcinku dopuszczony zostanie ruch pojazdów wjeżdżających i oczekujących na przeprawę promową. Objazd zamkniętego odcinka będzie odbywał się ulicą Plac Rybaka, Armii Krajowej (wprowadzenie ruchu dwukierunkowego).

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz dodatkowej  sygnalizacji. Za utrudnienia przepraszamy.

WIiZM UM Świnoujście

 

19 grudnia 2018

Uwaga kierowcy. Od jutra na ulicy Gdańskiej.

Jutro dnia 20 grudnia 2018 o godz. 8.00 zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu na ulicy Gdańskiej, odcinek od ulicy 11 Listopada do ulicy Śląskiej.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

 

10 grudnia 2018

Ulica Toruńska wyłączona z ruchu

Od 11 grudnia 2018 do 31 maja  2019 roku ulica Toruńska będzie wyłączona  z ruchu na całym odcinku; od skrzyżowania z ulicą Gdańską do skrzyżowania z ulicą Grudziądzką. Powodem wyłączenia jest jej przebudowa. Prace prowadzone będą w godzinach 7.00 – 17.00.

Uwaga! Mogą występować czasowe utrudnienia z dojazdem mieszkańców do  posesji. Chwilowo ruch może być sterowany ręcznie przez uprawnionych pracowników budowy.

Prosimy o rozważną jazdę,  przestrzeganie oznakowania pionowego  i poziomego oraz  poleceń osób wyznaczonych do ręcznego kierowania ruchem.

 Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

 

28 listopada 2018

Utrudnienia na ulicy Szmaragdowej (Przytór)

Od 28 listopada 2018 do  30  kwietnia 2019 roku w związku z przebudową wyłączona z ruchu na całej długości  będzie  ulica Szmaragdowa w Świnoujściu Przytorze. Wykonawca przez cały okres przebudowy zapewni dojazd  do posesji dla mieszkańców przebudowywanej drogi. Objazd ulicy Szmaragdowej prowadzi poprzez ulicę Zalewową.

Czasowo przeniesiony zostanie także przystanek Komunikacji Autobusowej z ulicy Szmaragdowej na ulicę Zalewowa (naprzeciwko budynku OSP Przytór). 

Informacja dla mieszkańców: prace odbywać się będą w ciągu dnia, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Prosimy o rozważną jazdę,  przestrzeganie oznakowania pionowego  i poziomego oraz  poleceń osób wyznaczonych do ręcznego kierowania ruchem.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

2 listopada 2018

Utrudnienia na ulicy Grunwaldzkiej.

Od 5 do 30 listopada 2018 r. zamknięty dla ruchu będzie jeden pas ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada w kierunku ulic Grodzkiej i Nowokarsiborskiej.

od 05.11.2018 do dnia 30.11.2018r. zostanie zamknięty jeden pas ruchu o długości 100 m ulicy Grunwaldzkiej na odcinku  od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada  w kierunku ulicy Grodzkiej i Nowokarsiborskiej.

Dojazd do centrum miasta od strony ulicy Nowokarsiborskiej poprzez ulicę Grodzką.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz poleceń wydawanych przez osoby  kierujące  ruchem.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

26 października 2018

Uwaga kierowcy. Utrudnienia na ulicy Ku Morzu.

Od godziny 5.00 rano w niedzielę (28 października) do godziny 5.00 rano w poniedziałek (29 października), w związku z naprawą i zamknięciem na ten czas przejazdu kolejowego, zostanie również zamknięta dla ruchu pojazdów ulica Ku Morzu. Utrzymany zostanie tylko uch pieszych i rowerzystów przez kładkę znajdującą się na przejeździe kolejowym.

Dojazd pojazdów służbowych do Gazoportu, Latarni Morskiej, Fortu Gerharda oraz plaży zapewniony zostanie zastępczo przez drogę wewnętrzną ulicę Artyleryjską, leżącą na terenie OT Port Świnoujście. Możliwość przejazdu ulicą Artyleryjską nie dotyczy samochodów prywatnych, rowerzystów oraz pieszych.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz poleceń pracowników ochrony OT Port Świnoujście i innych uprawnionych przez Wykonawcę osób pracujących przy naprawie torowiska.

          Za utrudnienia przepraszamy.

23 października 2018

Utrudnienia na ulicy Karsiborskiej

Od godziny 8.00 w wtorek 30 października 2018r. do godziny 8.00  w piątek 2 listopada 2018r. wyłączony będzie z ruchu odcinek ulicy Karsiborskiej -  od skrzyżowania z  ulicą  Grunwaldzką do głównej bramy cmentarza na ulicy Karsiborskiej. Dojazd i parkowanie pojazdów w pobliżu cmentarza będzie możliwe od strony ulicy Nowokarsiborskiej.  

Zmiany związane są z dniem Wszystkich Świętych. Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

 

22 października 2018

Stała organizacja na ulicy Markiewicza

26 października 2018r. o godz. 8.00 na ulicy Markiewicza - na odcinku od ulicy Wielkopolskiej do ulicy Szkolnej - wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu. Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

 

15 października 2018

 

Przytór-Łunowo. Stała organizacja ruchu na ulicy Zalewowej.

Od najbliższego piątku 19. października 2018 r. na ulicy Zalewowej, odcinek od ul. Sąsiedzkiej do ul. Szmaragdowej, zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu.

Prosimy o szczególne zwracanie uwagi na oznakowanie i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

 

 

10 października 2018

Utrudnienia na ulicy Bydgoskiej

Od 10 października 2018r. do 30 kwietnia 2019r. roku w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi modernizacji i przebudowy, wyłączona z ruchu będzie ulica Bydgoska, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gdańską poprzez skrzyżowanie z ulicą Olsztyńską, które też będzie objęte przebudową i dalej od skrzyżowania z ulicą Olsztyńską do skrzyżowania z ulicą Zamkową.

 Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem. Za utrudnienia przepraszamy.

 

5 października 2018 r.

Utrudnienia na ulicy Batalionów Chłopskich

W dniach 8 października - 30 listopada 2018r. wyłączona z ruchu zostaje ulica Batalionów Chłopskich,  na odcinku od skrzyżowania z ulicą  Kościuszki  do skrzyżowania z ulicą Staszica. Dojazd do okolicznych posesji możliwy poprzez wewnętrzną drogę z wjazdem od ulicy Staszica. Najbliższy dojazd od wyłączonej czasowo z ruchu ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Staszica z ulicy Kościuszki może odbywać się poprzez  ulicę Kołłątaja.

Utrudnienia spowodowane są prowadzonymi pracami remontowo – odtworzeniowymi. 

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem. Za utrudnienia przepraszamy.

 

1 października 2018 r.

 Od jutra zmiany w ruchu na ulicy Wojska Polskiego

Na wniosek wykonawcy ulega zmianie termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego; odcinek od granicy do ulicy Bałtyckiej. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywała od wtorku 2 października 2018 r., od godz. 9.00.

Zmiany w ruchu związane są z przebudową ulicy Wojska Polskiego. Wyłączona z ruchu zostaje ul. Wojska Polskiego, na docinku od granicy Państwa do ulicy Bałtyckiej. Ruch na tym odcinku będzie odbywał się wahadłowo przez drogę tymczasową i będzie sterowany sygnalizacją świetlną.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz stosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

 

26 września 208 r.

Ograniczenia na ulicy Wojska Polskiego

Od 1 października 2018 od godz. 8.00 w związku z prowadzonymi pracami związanymi z przebudową ulicy Wojska Polskiego wyłączona z ruchu zostaje ul. Wojska Polskiego na docinku od granicy Państwa do ulicy Bałtyckiej. Ruch na przedmiotowym odcinku odbywał się będzie wahadłowo drogą tymczasową i sterowany zostanie za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz stosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

 

Piątek 14 września 2018 r.

Uwaga. W poniedziałek wyłączona ruchu część ulicy Armii Krajowej.

W poniedziałek 17 września 2018 od godz. 16.00 do godz. 21.00 wyłączona z ruchu zostaje ulica Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do ul. Plac Kościelny. Zalecany objazd ulicami Chrobrego, Piastowską, Dąbrowskiego.

Przystanek autobusowe Plac Wolności dla linii nr B przeniesiony zostaje na Plac Kościelny kierunek Kapitanat Portu i linii nr 2 przeniesiony zostaje na Plac Kościelny kierunek Wydrzany. Najbliższe przystanki dla linii nr A i 6 to przystanek Prom lub Wieża Widokowa.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Zmiany w ruchu związane są z organizowanym festynem z okazji podpisania umowy z wykonawcą oraz inżynierem kontraktu w ramach realizacji zadania pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.

 

Wtorek, 14 sierpnia 2018 r.

W czwartek utrudnienia w centrum

W związku z paradą uczestników Sail Świnoujście w czwartek 16 sierpnia 2018, w  godzinach od 18.00 do 19.00 pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym na ulicach  Wybrzeże Władysława IV od skrzyżowania z ulicą Jana z Kolna, poprzez ulice Armii Krajowej, Plac Słowiański do Placu Wolności. Paradę eskortować będą funkcjonariusze Policji.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji eskortujących i służb porządkowych organizatora. 

Poniedziałek, 13 sierpnia 2018 r.

Na krótko zamknięta część ulicy Piłsudskiego

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego  w dniu 14 sierpnia 2018r. w godz. od  09.30 do 11.15 zamknięty zostanie  dla ruchu pojazdów odcinek ulicy Piłsudskiego  przed kościołem garnizonowym między ulicami Słowackiego i Sienkiewicza.

Dojazd w kierunku promenady od ulicy Piłsudskiego bez zmian jak w stałej organizacji ruchu  ulicą Sienkiewicza w dwóch kierunkach w prawo lub w  lewo.   

Piątek, 10 sierpnia 2018 r

Uwaga kierowcy. We wtorek zmiany w centrum

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego  w dniu 14 sierpnia 2018r. w godz. od 18.00 do 19.30 wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego na ulicach: Plac Słowiański, Armii Krajowej, Wybrzeże Władysława IV. Zamknięty będzie Plac Słowiański oraz odcinek ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z Placem Rybaka do Placu Wolności. Dodatkowo wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy na ulicy Wybrzeże Władysława IV od Placu Słowiańskiego do Placu Rybaka.

Ponadto w dniu 14  sierpnia 2018r. w godz. od 16.30 do 17.30 zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów odcinek ulicy Piłsudskiego pomiędzy  ulicami Sienkiewicza i Słowackiego. 

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego  oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji kierujących ruchem i przedstawicieli służb porządkowych organizatora.

 

Piątek 10 sierpnia 2018 r.

Utrudnienia na Wybrzeżu Władysława IV

W związku z organizacją Sail Świnoujście 2018 oraz XXXIV Pływającego Festiwalu Piosenki Morskiej „Wiatrak” 2018  od wtorku 14 sierpnia od godz. 9.00 do wtorku 21 sierpnia  do godz. 12.00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego na ulicy Wybrzeże Władysława IV. Zmiana organizacji polegać będzie na zamknięciu ulicy Wybrzeże Władysława IV od skrzyżowania z ulicą Jana z Kolna  do skrzyżowania z ulicą Rogozińskiego. Objazd do Portu Jachtowego  ulicami Jana z Kolna, Mieszka I-go i  Rogozińskiego.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego  oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji kierujących ruchem i służb porządkowych organizatora. 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 Piątek 3 sierpnia 2018

Uwaga kierowcy. Zmiany na odcinkach Narutowicza i Paderewskiego.

Od 13 sierpnia 2018 zmieniona będzie stała organizacja ruchu na ulicy Narutowicza. Na odcinku od ulicy Piłsudskiego do Chopina, przy której znajduje się szkła podstawowa, będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Oprócz tego, na równoległej ulicy Paderewskiego, odcinku od ulicy Chopina do Piłsudskiego, ruch zostanie odwrócony. Samochodem będzie można wjechać od ulicy Chopina w kierunku Piłsudskiego.

 

Czwartek, 19 lipca 2018

Organizacja ruchu na ulicy Kościuszki

Dnia 24 lipca 2018 wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu na ulicy Kościuszki. Jednocześnie informujemy, że na ulicy Rybaki - na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Kościuszki - wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego oraz poziomego.

 

Piątek, 6 lipca 2018

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Łużyckiej

Dnia 9 lipca 2018 zmieniona zostanie stała organizacja ruchu na ulicy Łużyckiej. Zamiana będzie polegała na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od ulicy Steyera do ulicy Grunwaldzkiej. Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Piątek, 6 lipca 2018

Zmiana organizacji na ulicy Grodzkiej

Dnia 9 lipca 2018 zmieniona zostanie stała organizacja ruchu na ulicy Grodzkiej. Zamiana będzie polegała na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Grodzkiej. Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

 

 

Piątek, 29. czerwca 2018

Uwaga kierowcy. W poniedziałek zamknięta ulica Roosevelta.

W związku z koniecznością odtworzenia nawierzchni 2 lipca 2018 roku wyłączona z ruchu będzie ulica Roosevelta. Objazd przedmiotowego odcinka ulicami Graniczną i Grottgera.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Czwartek, 28. czerwca 2018

Uwaga kierowcy. Jeden kierunek na ulicy Dąbrowskiego.

W związku z awarią kanalizacji deszczowej w dniach 28-29. czerwca 2018 wyłączony z ruchu zostaje jeden pas jezdni na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Bema do ul. Piastowskiej. Obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy od strony ul. Bema. Objazd przedmiotowego odcinka w odwrotnym kierunku ulicami Piastowską i Konstytucji 3 Maja.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Poniedziałek, 8 czerwca 2018

Uwaga kierowcy. Rusza przebudowa ulicy Gdańskiej.

Od 12 czerwca 2018 r. rozpoczyna się przebudowa ulicy Gdańskiej. W I etapie do 14. czerwca 2018 r. wyłączona z ruchu komunikacyjnego będzie ulica Gdańska na odcinku od skrzyżowania ulicy Gdańska/Rycerska/Warszawska do skrzyżowania z ulicą Śląską.

Natomiast od 14. czerwca do 14. lipca 2018 r. wyłączony z ruchu zostanie ulica Gdańska na odcinku od skrzyżowania Rycerska/Warszawska do skrzyżowania Gdańska/Gdyńska.

Przystanki autobusowe dla linii A - Toruńska Kościół i B – Śląska, przeniesione będą na ul. 11 Listopada/Szkolna. Natomiast przystanek dla linii A -Toruńska/Szkolna zostaje przeniesiony na ulicę Szkolną (na wysokości posesji nr 15).

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Poniedziałek, 8 czerwca 2018 r.

Uwaga. Utrudnienia w ruchu na ulicy Wolińskiej.

 W dniach od 11 - 16 czerwca 2018 roku, w związku z likwidacją  przejazdu kolejowego w pobliżu stacji kolejowej Świnoujście - Przytór, pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym i czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego.  Na odcinku 200 metrów ruch odbywa się połówkowo, a sterowanie nim jest realizowane przez sygnalizację świetlną, a chwilami przez ręczne sterowanie ruchem.  

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego,  poziomego oraz sygnalizacji świetlnej, a także respektowanie poleceń osób wyznaczonych do kierowania ruchem. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Piąte, 27 kwietnia 2018 r.

W maju. Utrudnienia w ruchu na ulicach Nowowiejskiego i Żeromskiego.

W związku z planowanymi ćwiczeniami ratowniczo-pożarniczymi prowadzonymi przez Spółkę Uzdrowisko Świnoujście S.A. w budynku „Admirał I”, dnia 17 maja 2018 r., w godz. 11.00 – 12.00, mogą wystąpić utrudniania w ruchu drogowym na ulicach Nowowiejskiego i Żeromskiego.

Prosimy o rozważną jazdę  i  przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Piątek, 13 kwietnia 2018 r.

Uwaga kierowcy. Będzie ruch wahadłowy.

W związki z prowadzonymi pracami przy przebudowie ulicy Markiewicza w dniach 16 -20 kwietnia 2018 r. wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej z ul. Małopolską. Zmiana organizacji polegać będzie na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na w/w skrzyżowaniu poprzez zastosowanie sygnalizacji świetlnej.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Piątek, 13 kwietnia 2018 r.

         Karsibór. Dotyczy utrudnień w ruchu na ulicy Łęgowej

W dniach od 12 kwietnia do 12 października 2018 r. roku, w związku z prowadzonymi pracami związanymi z przebudową, wyłączona z ruchu zostaje ulica Łęgowa  na odcinku 1065 m.  Wykonawca przez cały ten okres prac zapewni mieszkańcom dojazd ulicą do posesji, a także przejazd innym użytkownikom drogi.  

Prosimy o rozważną jazdę  i  przestrzeganie oznakowania pionowego  oraz  poleceń osób wyznaczonych do ręcznego kierowania ruchem. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Czwartek, 12 kwietnia 2018 r.

Uwaga kierowcy. Dotyczy ulicy Emilii Gierczak.

W dniach 12 - 13 kwietnia 2018 r. na ulicy Gierczak - odcinek od ul. Słowackiego do ul. Kasprowicza -prowadzone będą prace związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni bitumicznej. Prosimy o nieparkowanie pojazdów na wskazanym odcinku drogi. Za utrudnienia przepraszamy.

Piątek, 16 marca 2018 r.

Przytór-Łunowo. Utrudnienia w ruchu.

Od dnia 19 marca do 31 maja 2018 r. wyłączony z ruchu zostaje odcinek ulicy Zalewowej od skrzyżowania ulicy Sąsiedzkiej do skrzyżowania ulicy Zalewowej z ul. Szmaragdową. Objazd odcinka nastąpi ulicą Szmaragdową. W związku z tym wyłączeniu ulegną przystanki o nazwie Zalewowa/Sąsiedzka dla linii nr 10 w obu kierunkach. Najbliższe przystanki: Sąsiedzka/Szkoła lub Zalewowa/Szmaragdowa.

Czwartek, 8 marca 2018 r.

Utrudnienia w ruchu na ulicy Mostowej

Od 12 marca do 30 kwietnia 2018 roku w godzinach od 7.00 do 16.00, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, na części ulicy Mostowej od mostu do początku ulicy 1 Maja, będzie obowiązywał ruch połówkowy.

Kierowanie ruchem odbywać się będzie w godz. 07.00 do 16.00  za pomocą sygnalizacji świetlnej ewentualnie ręcznego sterowania ruchem, a od godziny 16.00 do 07.00 dnia następnego, zgodnie z oznakowaniem pionowym.

W przypadku złych warunków atmosferycznych termin wykonywania wyżej wymienionych prac może ulec zmianie.

Prosimy o rozważną jazdę oraz  przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz dodatkowej  sygnalizacji. Za utrudnienia przepraszamy.

 

środa 14. lutego 2018 r.

Przebudowa ulicy Kościuszki wkracza w kolejny etap.

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2018 r. wyłączony z ruchu zostaje odcinek ulicy Kościuszki od skrzyżowania ulicy Batalionów Chłopskich do ul. Konstytucji 3 Maja. Otwarty dla ruchu zostaje natomiast odcinek od ulicy Batalionów Chłopskich do Kołłątaja.

Na odcinku tym wykonawca musi jeszcze położyć ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu, ale droga została już dopuszczona do ruchu. Ostatnia warstwa zostanie ułożona po zakończeniu przebudowy całej ulicy, jednym ciągiem na całej jej długości.

W związku z rozpoczęciem prac na drugim odcinku ulicy Kościuszki,  dojazd do przedszkola miejskiego przy ulicy Batalionów Chłopskich będzie zapewniony od ulicy Staszica.

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Zakończenie całej inwestycji nastąpi w pierwszej połowie tego roku.

MAPA KLIKNIJ TUTAJ

BIK UM Świnoujście

Fot. google maps

 

 

Wtorek, 2. stycznia 2018 r.

Uwaga kierowcy. Dotyczy utrudnień na ulicy Kościuszki.

W związku z trwającą przebudową do 28 lutego 2018 r. przedłużona zostaje tymczasowa organizacja ruchu na części ulicy Kościuszki. Do tego czasu wyłączony z ruchu pozostaje odcinek ulicy Kościuszki od ulicy Kołłątaja do Batalionów Chłopskich. Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.   

Środa, 20. grudnia 2017 r.

Jutro mogą być utrudnienia w ruchu na ulicy Piłsudskiego

W dniu 21. grudnia 2017r. od godz. 9.00 do godz. 11.00  mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Paderewskiego. Powodem są planowane ćwiczenia ochronno – obronne prowadzone przez Areszt Śledczy w Świnoujściu

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Piątek, 15. grudnia 2017 r.

Uwaga kierowcy. Zmiany w ruchu na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej z Małopolską.

W związku z prowadzonymi pracami przy przebudowie ulicy Markiewicza w dniach 18 -21 grudnia 2017 wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej z  Małopolską. Zmiana organizacji polegać będzie na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na w/w skrzyżowaniu poprzez zastosowanie sygnalizacji świetlnej.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego oraz poziomego. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Środa, 13. grudnia 2017 r.

Uwaga kierowcy. Przedłużona organizacja ruchu na ulicy Batalionów Chłopskich.

Na ponowny wniosek wykonawcy modernizacji ulicy Kościuszki, do 15. grudnia 2017 r.  przedłużony zostaje termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Kościuszki do budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5. Dojazd do przedszkola zlokalizowanego przy ul. Batalionów Chłopskich zapewniony od ulicy Staszica.

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego. Za utrudnienia przepraszamy.

Piątek, 8. grudnia 2017 r.

Uwaga. Utrudnienia na ulicy Batalionów Chłopskich do poniedziałku włącznie.

Na wniosek wykonawcy do dnia 11 grudnia 2017 r.  przedłużony zostaje termin tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich 5. Dojazd do przedszkola przy ul. Batalionów Chłopskich będzie od ulicy Staszica.

Prosimy o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Poniedziałek, 4. grudnia 217 r.

Uwaga. Utrudnienia na ulicy Batalionów Chłopskich.

Od dnia 5 do 8 grudnia 2017 r wyłączony z ruchu komunikacyjnego będzie odcinek ulicy Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Kościuszki do budynku Batalionów Chłopskich 5.

Dojazd do przedszkola przy ul. Batalionów Chłopskich będzie od ulicy Staszica.

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Piątek, 1. grudnia 2017 r.

Rozpoczyna się przebudowa ulicy Markiewicza. Potrwa do  30. czerwca 2018 roku.

Informuję, iż od dnia 4 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r wyłączony z ruchu komunikacyjnego zostaje odcinek ulicy Markiewicza od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do garażowca zlokalizowanego przy ul. Markiewicza 8.

Przystanki autobusowe linii 2 i B – Osiedle Zachodnie, Markiewicza Poczta przeniesione zostają na ul. Wielkopolską i Wielkopolska/Kaszubska. Natomiast przystanek Markiewicza/Szkolna zostaje przeniesiony na ulice Szkolną. Mieszkańcy ulicy Markiewicza będą mieli zapewniony parking przy skrzyżowaniu ulic Markiewicza/Kaszubska.

Tutaj zobacz mapę tymczasowej organizacji ruchu

Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Piątek 11 sierpnia 2017 r.

Ulica Wojska Polskiego. Nadal obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.

W związku z trudnościami związanymi z usunięciem awarii urządzeń odwodnienia drogi przedłuża się czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bałtycką do granicy Państwa. Do odwołania obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t.

Przejazdy autobusów przekraczających granicę Państwa należy realizować przez przejście graniczne Świnoujście – Garz.

Prosimy o rozważną jazdę, stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Za utrudnienia przepraszamy.

WIM UM

 

Piątek 4 sierpnia 2017 r.

Uwaga kierowcy. Zmiany w ruchu na ulicy Wojska Polskiego

W związku z koniecznością usunięcia awarii urządzeń odwodnienia drogi w dniach 4 - 13 sierpnia 2017 r. na ulicy Wojska Polskiego wprowadzona jest tymczasowa organizacja ruchu. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bałtycką do granicy Państwa obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 tony.

Przejazdy autobusów przekraczających granicę Państwa należy realizować przez przejście graniczne Świnoujście – Garz. Prosimy o rozważną jazdę i stosowanie się do znaków oraz  sygnałów drogowych. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Poniedziałek 5 grudnia 2016 r.

DOKONANIE KLASYFIKACJI ZE WZGLĘDU NA KONCENTRACJĘ  WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH ORAZ ZE WZGLĘDU NA  BEZPIECZEŃSTWO SIECI DROGOWEJ DROGI KRAJOWEJ NR 3 
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH  GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

Zobacz TUTAJ

 

 

 

 

Zarządca dróg w Świnoujściu Prezydent Miasta Świnoujścia informuje, iż uwzględniając prośbę właścicieli zaprzęgów konnych oraz poparcie ich propozycji w sprawie pozostawienia dotychczasowej trasy dla ruchu dorożek ulicą Wojska Polskiego do dnia 30.09.2008r  przez radnych  - przedstawicieli  Rady Miasta Świnoujścia wyraża zgodę na przesunięcie terminu wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu dorożek i wprowadzenie jej od dnia 01.10.2008r.

Zmiany w istniejącej organizacji ruchu w zakresie trasy przejazdu zaprzęgów Konnych-dorożek poprzez wyłączenie z ruchu dorożek  ulicami: 11 Listopada, części Wojska Polskiego, Moniuszki i  skierowanie ich trasą turystyczną do dzielnicy nadmorskiej oraz w kierunku obiektów historycznych i zabytkowych tj. Forty Zachodnie i Fort Anioła. 

 

             Planowana trasa turystyczna, po której będą mogły poruszać się dorożki zgodnie z obowiązującym kierunkiem ruchu  przebiegać będzie ulicami:

Wojska Polskiego od granicy państwa do ul. Bałtyckiej, ul. Bałtycką, ul. Żeromskiego,   ul. Małachowskiego, Sienkiewicza, Krzywoustego, Sikorskiego, Mieszka I, Jachtową przez Park Zdrojowy  do ul. Uzdrowiskowej, następnie  Uzdrowiskową, Trentowskiego, Słowackiego do Powstańców Śląskich, Powstańców Śląskich i Żeromskiego w kierunku ul. Bałtyckiej oraz  Wojska Polskiego do granicy państwa.

            W  godzinach od 7.00 do 18.00  dorożki nie będą mogły poruszać się ulicami dojazdowymi do docelowego postoju przy granicy państwa tj. odcinkiem ulicy 11 Listopada od ul. Zamkowej (od ul. Strzeleckiej do czasu wybudowania ul. Zamkowej) do ul. Wojska Polskiego oraz ulicą Wojska Polskiego do ul. Bałtyckiej. Dlatego też dojazd do miejsca postojowego w rejonie granicy państwa winien nastąpić do godz. 700.

W załączeniu mapka z zaznaczoną kolorem żółtym planowaną trasą zaprzęgów konnych.

Trasy dorożek 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij