Gospodarka odpadami komunalnymi

I. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

Regulamin utrzymania czystości zobacz TUTAJ

 

II. SPOSÓB OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, iż od dnia 01.02.2015r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podajemy bez zaokrągleń, uwzględniając grosze (dwa miejsca po przecinku).

Informujemy,  że właściciele nieruchomości obowiązani są składać kolejną deklarację do 10 lutego każdego roku a w przypadku nieruchomości nowo zamieszkałej 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r., strażnicy miejscy są uprawnieni do wystawienia kary grzywny w formie mandatu.

Podstawa wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według zużycia wody w nieruchomościach wielorodzinnych (wielolokalowych)

 

Uchwałą Rady Miasta Świnoujście od 1 stycznia 2021 r. stawki dla gospodarstw domowych za odbiór odpadów komunalnych segregowanych wynoszą:

- 8,40 zł/m3 zużytej wody dla nieruchomości, do których wodę dostarcza przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne,

- 27,70 zł/za osobę w przypadku pozostałych nieruchomości.

 Wzór deklaracji TUTAJ

Deklaracje należy złożyć:

1) osobiście lub przez pełnomocnika - w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście (Stanowisko Obsługi Interesantów, parter budynku), w godzinach poniedziałek-czwartek od 7.30 do 16.30. wtorek-środa-piątek w godzinach 7.30-15.30 lub

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, do której odnośnik znajduje się na stronie BIP - bip.um.swinoujscie.pl; należy wówczas wypełnić formularz deklaracji (odnośnik na stronie BIP - bip.um.swinoujscie.pl – druki i wnioski do pobrania) i przesłać go poprzez ePUAP jako załącznik do wniosku ogólnego (formularz złożenia sprawy do urzędu); deklaracja opatrywana jest:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, lub

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

Przypominamy terminy wnoszenia opłat (częstotliwość co dwa miesiące):

 • za styczeń, luty – do dnia 15 lutego
 • za marzec, kwiecień – do dnia 15 kwietnia
 • za maj, czerwiec – do dnia 15 czerwca
 • za lipiec, sierpień – do dnia 15 sierpnia
 • za wrzesień, październik – do dnia 15 października
 • za listopad, grudzień – do dnia 15 grudnia

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Leśnictwa pod numerem telefonu 91 327 86 79.

III. INFORMACJA O FIRMIE ODBIERAJĄCEJ ODPADY
KOMUNALNEJ Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Odbiór odpadów wykonuje firma Remondis Szczecin Sp. z o.o. Oddział Świnoujście ul. Karsiborska 31, Świnoujście. Remondis odbiera odpady bezpośrednio z nieruchomości zarówno zmieszane, jak również z selektywnej zbiórki zgodnie z harmonogramami. Ponadto Remondis prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) przy ul. Karsiborskiej 33A. Dodatkowo funkcjonuje PSZOK na Prawobrzeżu zlokalizowany przy  ul. Pomorskiej 10 (Stacja Przeładunkowa Odpadów), prowadzony przez Związek Celowy Gmin R-XXI pl. Wolności 5, Nowogard.

Wszystkie odebranie z nieruchomości zamieszkałych zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania trafiają do Regionalnego Zakładu gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Firma Remondis, która zajmuje się w mieście odbiorem odpadów komunalnych, wyposaża nieruchomości w pojemniki i worki na odpady, dba o ich stan techniczny i sanitarny. Dokonuje również kontroli odnośnie sposobu zbierania odpadów (selektywnie, nieselektywnie) przez właścicieli nieruchomości.

Uwaga. Utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym należy do obowiązków firmy Remondis Sp. z o. o.  Wobec powyższego wszelkie potrzeby związane z myciem/wymianą pojemników należy zgłaszać do firmy Remondis Sp. z o. o. tel. 91 321 48 70.

 

IV. Informacja o podmiotach zbierających na terenie Gminy Miasto Świnoujście zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych*.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155) każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych (m.in. lodówek, zamrażarek, kuchenek, zmywarek, pralek, odkurzaczy, żelazek, suszarek do włosów, świetlówek, wag, telefonów, monitorów, telewizorów, sprzętu komputerowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych, zabawek elektronicznych itp.) jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu podmiotom zbierającym ten sprzęt.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), Prezydent Miasta Świnoujście podaje do publicznej wiadomości informacje o znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świnoujście podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

1.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można nieodpłatnie oddać do nw. punktów zbiórki, które funkcjonują na terenie Gminy Miasto Świnoujście:

Podmiot prowadzący zbieranie:

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. Oddział Świnoujście,

ul. Karsiborska 31, 72 -600 Świnoujście

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Karsiborska 33 A, 72-600 Świnoujście

Kontakt: REMONDIS Szczecin Sp. z o. o. Oddział Świnoujście, ul. Karsiborska 31
Tel./fax: (91) 321 48 70, e-mail: swinoujscie@remondis.pl

 

Podmiot prowadzący zbieranie:

CELOWY ZWIĄZEK GMIN R-XXI z siedzibą w Nowogardzie,

ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard,

adres do korespondencji: Słajsino 30, 72-200 Nowogard

 

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu:

Stacja Przeładunkowa Odpadów, ul. Pomorska 10, 72-600 Świnoujście

Kontakt: Stacja Przeładunkowa Odpadów, tel. (91) 321 64 01


2.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można również nieodpłatnie oddać:

           - w placówkach handlu detalicznego i hurtowego przy zakupie nowego sprzętu, jeżeli jest on tego samego rodzaju i w tej samej ilości co zakupiony w danej placówce nowy sprzęt (podstawa prawna - art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2013 r., poz. 1155),

         - w punktach serwisowych;  na podstawie art. 42 a ust. 1 ww. ustawy, prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.

 

* zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych to również sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze  względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowychPodmioty zbierające na terenie Gminy Miasto Świnoujście zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 

 

PUNKTY ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 Zobacz tutaj: https://www.gdziepolek.pl/apteki/przeterminowane-leki/w-swinoujsciu

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków, funkcjonujących  na terenie Gminy Miasto Świnoujście:

 

 1. Apteka „Cefarm - Szczecin” S.A., ul. Marszałka Piłsudskiego 23
 2. Apteka „Cefarm - Szczecin” S.A., ul. Konstytucji 3-go Maja 10
 3. Apteka „Vita Farm”, ul. Grunwaldzka 21
 4. Apteka „Rodzinna”, ul. Bolesława Chrobrego 18
 5. Apteka „Arnika”, ul. Sikorskiego 2
 6. Apteka „Pod Kasztanami”, ul. Warszawska 29
 7. Apteka „Pod Rumiankiem”, ul. Markiewicza 4
 8. Apteka „Familijna”, ul. Grunwaldzka 96b/1
 9. Apteka „Na Warszowie”, ul. Sosnowa 2
 10. Apteka „Przy Promenadzie”, ul. Żeromskiego 5
 11. Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Armii Krajowej 11
 12. Apteka „Dbam o Zdrowie” , ul. Kapitańska 8a
 13. Apteka „Zdrowie”, ul. Plac Słowiański 14
 14. Apteka „Novum”, ul. Plac Słowiański 5-5a
 15. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Karsiborska 33 A, 72-600 Świnoujście

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zasady segregacji odpadów link: https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/482/12221

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych link: https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/14162

Harmonogram odbioru odpadów link: https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/482/12305

 

Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

 

 

Kontakt do firmy Remondis:

Poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.

Pani Marta Wrońska Tel. 91 321 48 70 lub 91 321 30 12

e-mail: marta.wronska@remondis.pl

 

Kontakt do pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa:

Poniedziałek - piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pani Joanna Lesnau, Stanowisko Obsługi Interesanta, Tel: 91 327 86 79

 

Opracował: Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij