W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Dziś jest środa 30 listopada 2022 r. Godzina 08:26

Regulamin cmentarza

(opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
w dniu 5 kwietnia 2013r. pod pozycją 1439)


UCHWAŁA NR XXXV/284/2013

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 28 lutego 2013 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Świnoujściu.

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 13 i 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, Nr 232 poz. 1378)  Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Świnoujściu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

                                                                                Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                            Paweł Sujka


Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Świnoujsciu

Data dodania 15 lutego 2013