W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Dziś jest piątek 19 kwietnia 2024 r. Godzina 23:03

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nazwa zadania: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 065 338,00 zł, kwota dofinansowania dla Gminy Miasto Świnoujście w ramach zadania „ Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku” wynosi: 97 200,00 zł.

W ramach zadania w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek” w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 2 dofinansowanych zostanie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków z Programu „MALUCH” edycja 2020 lub wcześniejszych.  Kwota dofinansowania wynosi: 32 400,00 zł. Natomiast w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek II” w Świnoujściu, przy ul. Wyspiańskiego 12 dofinansowanych zostanie 60 miejsc opieki. Kwota dofinansowania wynosi: 64 800,00 zł. 

Termin realizacji zadania : 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


 

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, realizowane w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego -  Funduszu Solidarnościowego. 

Całkowita wartość zadania wynosi: 142 800 zł,  kwota dofinansowania wynosi: 142 800 zł. 

Głównym celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami posiadającymi:
a)      orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) albo 
b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy) 
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Zadanie realizowane będzie w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu wraz z zakupem wyposażenia

Celem powstania Zakładu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu jest zapewnienie dobrej opieki osobom z przewlekłymi chorobami.

Zakład powstał przy ulicy Bydgoskiej. Nowy obiekt zastąpi istniejący Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy przy ulicy Żeromskiego. W oddziale opiekuńczo-leczniczym będą 83 łóżka dla pensjonariuszy. W budynku będzie funkcjonował dział rehabilitacji, warsztaty, magazyny oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne. Ponadto działka zagospodarowana jest powierzchniami utwardzonymi, parkingami, zielenią oraz elementami rekreacyjnymi. Przedmiotem projektu jest również zakup wyposażenia do obiektu wraz ze sprzętem medycznym.

Podstawowe parametry

Powierzchnia zabudowy: ok. 2 984 m2

Powierzchnia netto budynku ok. 5.227 m2

Powierzchnia całkowita budynku ok. 6 794 m2

Obiekt zlokalizowany jest na działce o powierzchni 1,22 ha

Termin realizacji: 2018-2021

Całkowita wartość zadania to kwota w wysokości ponad 38 mln zł.

Zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmujące zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez gminy z udziałem środków z Programu „MALUCH+” edycja 2020 lub wcześniejszych, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania wynosi: 968 138,00 zł, kwota dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (moduł 2) wynosi : 86 400,00 zł.

W ramach zadania w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek” w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 2 dofinansowanych zostanie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków z Programu „MALUCH” edycja 2020 lub wcześniejszych,

natomiast w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek 2” w Świnoujściu, przy ul. Wyspiańskiego 12 dofinansowanych zostanie 60 miejsc opieki. Wysokość dofinansowania wynosi 80,00 zł miesięcznie do miejsca, przez 12 miesięcy tj. od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Łącznie: 86 400,00 zł.

 

Zadanie z zakresu rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- działanie 3.2 Rozwój sieci środowiskowe domy samopomocy 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa.  

Całkowita wartość zadania wynosi: 63 612 zł,  kwota dofinansowania wynosi: 60 147 zł. 

Głównym celem zadania jest likwidacja bariery architektonicznej  w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Hołdu Pruskiego 11/2 w Świnoujściu poprzez zakup i instalację platformy schodowej celem dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami korzystających ze wsparcia ośrodka.  

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, realizowane w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego -  Funduszu Solidarnościowego. 

Całkowita wartość zadania wynosi: 70 337,49 zł,  kwota finansowania wynosi: 70 337,49 zł. 

Głównym celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami posiadającymi:
a)      orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100  ze zm.) albo 
b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy) 
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu opieki nad  osobą z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane będzie w formie pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. 

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, realizowane w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego -  Funduszu Solidarnościowego. 

Całkowita wartość zadania wynosi: 46 724,16 zł,  kwota finansowania wynosi: 46 724,16 zł. 

Głównym celem zadania jest wsparcie osób z niepełnosprawnością poprzez  umożliwienie im aktywnego udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem. 

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej skierowana jest do: 

1)        dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)        osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a)       o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100  ze zm.)  albo

b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy). 

Usługi asystencji osobistej w ramach programu będą polegały w szczególności na pomocy asystenta w:

1)    wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)    załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5)    zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 
Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, realizowane w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego -  Funduszu Solidarnościowego. 

Całkowita wartość zadania wynosi: 104 804,24 zł, kwota finansowania wynosi: 104 804,24 zł. 

Głównym celem zadania jest wsparcie osób z niepełnosprawnością poprzez  umożliwienie im aktywnego udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem. 


Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością skierowana jest do: 

1)        dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)        osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a)       o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 )  albo

b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy). 

Usługi asystencji osobistej w ramach programu będą polegały w szczególności na pomocy asystenta w:

1)    wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)    załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa); 

Data podpisania umowy: 1 marca 2024 roku. 

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, realizowane w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024.

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego -  Funduszu Solidarnościowego. 

Całkowita wartość zadania wynosi: 239 030 zł,  kwota finansowania wynosi: 239 030 zł. 

Głównym celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami posiadającymi  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) albo  orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy)  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu opieki nad  osobą z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane będzie w formie dziennej oraz całodobowej.  

Data podpisania umowy: 1 marca 2024 roku

Data dodania 15 czerwca 2021